34 34 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. Particulieren. Totaal. Personen. Personen. Pe.sonen. 127 25 660 323 53 719 75 16 982 525 96 361 Totaal 928 564 87 725 582 355 386 115 921 2 074 Waarvan Totaal. kinderen. Totaal 1947. Totaal 1946. Morsestraat 9. 8.916,66 f 317,— f 1.132,— f 383,40 f f 17.390,94 13.146,36 474,— 417,50 n n n f f f f f f 1,76 n n 24 598,78 f 27.648,61 f 13.805,15 I f f f 66.052,54 f f r f n f n f n f f Bruto kosten per verzorgingsdag Bijdragen Netto-kosten Bruto kosten Bijdragen Netto-kosten 209 592 2,45 0,79 1,66 442 151 740 416 164 Parti culiere inrich tingen. 41 280 84 800 339 589 Rust huizen. 2,61 1,26 1,35 240 1 Particu lieren. 3,11 1,35 780 276 721 758 226 345 162 1 225 445 754 471 4,04 0,75 3,29 72 462 26 477 1 567 I 1 732 I volwas senen. 2,81 1,06 1,75 794 755 1 181 937 491 j 165 446 453 140 147 720 111 305 1 181 690 386 795 928 486 33 978 28 1 797 I 632 107 i 1 732 i 192 2,81 0,74 2,07 f 700.614,87 183.764,53 I f 516.850,34 Inrichtingen. Verzorg- 273 309 f 254.254,99 122.690,19 f 131.564,80 f 168.227,77 73.098,56 f 95.129,21 2 118 812 j 1 306 i 466 661 1 279 220 Pletterjj- straat 66. 3 299 1 502 i i f 778.109,46 „293.743^45 f 484.366,01 335 115 921 318 199 582 I 247 1. Oude lieden 2. Gebrekkigen en maatschappelijk ongeschikten 3. Kinderen en verzorgingsdagen buiten de Gemeentelijke inrichtingen in 1947. I Westeinde 58. Bijlage 11 (zie blz. 11). Overzicht van het aantal verzorgden Gedeclareerd i.v.m. verzorging oorlogs slachtoffers en gerepatrieerden Gedeclareerd i.v.m. verzorging gezins leden van politieke delinquenten Aanwezig per 1 Januari Opgenomen Totaal verzorgd geweest Ontslagen of overleden Aanwezig per 31 December Aantal verzorgingsdagen Gemiddeld aantal verzorgden per dag Gemiddeld aantal verzorgingsdagen per patiënt Verzorg- i dagen. Verzorg- dagen. Laan van Meerdervoort I 112. i f 233.085,96 75.116,45 f 157.969,51 240 87 725 240 156 Bijlage 12 (zie biz. 11). Overzicht van het totaal aantal verzorgden in 1947. f 122.540,74 22,838.25 f 99.702,49 151 740 Rusthuizen. 'dagern 1.832,40 f 14.037,86 201 i 363 564 I 324 Gemeen- teljjke i inrich- I tingen 1) Onder de bijdragen zijn begrepen de ont vangsten wegens Noodwet Ouderdomsvoor ziening Bijlage 13 (zie blz. 11). Overzicht kosten en bijdragen over 1947 betreffende de Gemeentelijke verzorgingsinrichtingen. dagen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 410