34 35 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. Aantal Bijdragen. Netto kosten. Kosten. f f 1,94 2,845,67 f 84 198,54 f 41.405,39 f 582 115 921 f 19.402,69 f 174.798,96 Bijlage 15 (zie blz. 15). 1 Jan.—2 Febr. 1947 3 Febr.—81 Dec. 1947 Totaal. Totaal. Totaal. torium. 67 1 109 191 1 300 1 017 9 1 026 987 14 1 001 Cr. 103 Cr. 103 103 103 Cr. 737 Cr. 20 Cr. 757 15 Cr. 568 Cr. 56 Cr. 624 281 2 927 2 927 553 612 n 2.336,04 Zieken huis. per so nen. Sana torium 127 209 592 928 75 345 162 Cr. 435 Cr. Cr. 722 Cr. 111 79 Cr. 514 Cr. 833 Cr. 1 057 f 66.620,35 17.578,19 568 435 n n f 624 514 722 1 426 Sana torium. f 659.978,75’ 474.050,08 111 36 833 1 462 Totaal 1947 Totaal 1946 I 2 074 1 786 323 240 1 564 Cr. 1 042 Cr. Totaal. 27 622 783 505 2 146 28 D Niet verzekerden (waaronder ook aanvullend verzekerden). Cr. 4 610 A Verplicht verzekerden. ver- zorg- dagen. 22 094 Cr. 2 927 C Verplicht verzekerden en vrijwillig verzekerden. Cr. 4 522 Cr. 22 375 Cr. 2 927 2.737,67 108,— t 110.805,83 86.998,88 56,- 458 56 79 f 3,30 3,08 2 f 3,22 Cr. 19 188 248 1 398 Sanatoria m verpleging. 598 106 273 291 178 88 59 355 386 f 834.777,71’ 293 0011 591.593,88 I f 36.731,46 69.401,47 138.543,88 f 244.676,81 C. Bij particulieren: 1Oude liedenl 2. Gebrekkigen en maatsch. ongeseh. 3. Kinderen Kosten ontspanning B. In particuliere rust- en verzorgings huizen 1. Oude lieden 2. Gebrekkigen en maatsch. ongeseh. 3. Kinderen 1. Op 1 Januari 1947 in verpleging 2. Tussen 1 Januari en 2 Februari opgenomen a. verplicht verzekerden b. vrijwillig en niet verzekerden 3. Tussen 1 Januari en 2 Februari na 42ste dag over van A naar B 4. Tussen 1 Januari en 2 Februari ontslagen of overleden (zieken- huisverpl. verplicht verzekerden voor 43ste dag) 5. Op 3 Februari wegens gelijk schakeling a. verpl.verzekerden van A naar C b. vrij w. verzekerden van BnaarC c. niet verzekerden van B naar D 6. Na 2 Februari opgenomen 7. Na 2 Februari na 42 dagen over van C naar D 8. Na 2 Februari ontslagen of over leden (ziekenhulsverpleging ver plicht en vrijwillig verzekerden vóór 43ste dag) 9. Op 31 Dec. 1947 in verpleging A. In particuliere inrichtingen: 1. Oude lieden 2. Gebrekkigen en maatsch. ongeseh. 3. Kinderen Gemid delde i kosten per dag 1 f 1,83 f 10.160,88 2,01 13.580,89 1,93 j 25.453,26 f 49.195,03 25 660! f 46.892,34 41 280; 82.982,36 84 800 163.997,14 151 740 f 293.871,84 f 10.868,49 21.842,94 8.693,96 f 29.782,75 153.323,74 32.150,54s 2.184,20 f 217.441,23’ Cr. i 19 020 Cr. 168 1 150 Ziekenhuisverpleging. 27 024 677 232 1 855 25 Bijlage 14 (zie blz. 11). Overzicht van de kosten en bijdragen over 1947 betreffende verzorging buiten de Gemeentelijke inrichtingen. B Niet verzekerden en vrijwillig verzekerden (waaronder ook aanvullend verzekerden). 1 Jan.—2 Febr. 1947 Zieken-! Sana- huis, I Aantal verpleegden in 1947 Aantal verpleegdagen Gemiddeld aantal patiënten per dag Gemiddeld aantal verpleegdagen per patiënt Cr. Credit. 53 719 f 177.426,18 33 978 104.577,07 28] 56,— 87 725 f 282.059,25 16 982. f 40.651,24 72 462! 175.166,68 26 477 Zieken huis. 3 Febr.—31 Dec. 1947 Zieken-! Sana- T huis. I torium] 10taaL f 2,39 I 2,42 40.844,50’1,54 2.184,20 j f 258 846,62’ f 2,23 f 2,35 2,02 117.543,80 f 14.196,05 24,93 n f 14.220,98 f 197.860,71 f 2.336,04 391 In de bijdragen I begrepen ontvangsten weg. Noodwet I Ouderdoms voorziening.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 411