34 Pi 'li? 36 I? 4 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. 1946. 1947. f f n i) Inclusief nabetalingen over 1946 f 4.624,06. Bijlage 17 (zie blz. 15). Bruto-kosten. Netto-kosten. Bedrag. Bedrag. Bedrag. (incl. j 4.88 31 778 4,68 35 068 3,57 4 311 21.781,65 - 5,05 van i 424 2.072,90 4,89 f 1,84 f 804.457,50s f 2,85 95.060,22 95.060,22 n 4.201,10 4.201,10 f 516.781,35s 903.718,82s f 1.420.500,18 f 67.764,08 2.159,08 80.521,68 f 150.444,84 f 150.444,84 f 516.781,35s f 1.054.163,66’ Totaal der lasten f 1.570.945,02 1946. 1947. t f 894.848,60 n f 1.570.945,02 1281 367 r 17321.238,86 f 4.69 f 516.781,35= Overgebracht naar afdeling Geneeskundige Armenverzorging de niet gedekte kosten wegens Sanatoriumverpleging van verzekerden Ziekenhuizen Barakverpleging (besmettelijke ziekten) Sanatoria Ziekenhuizen Besmettelijke ziekten (barakverpleging) Kinderziekenhuizen (asthmapatiënten) Sanatoria (t.b.c.-patiënten) 1.928.600,35 45.033,63 2.551,20 204.047,55 f 2.180.232,73 f 2.095.158,42 34.277,24 254.768,23 f 2.384.203,89 1.228.268,64 26.013,63 11.853,30 304.809,45 Bijlage 16 (zie blz. 15). GENEESKUNDIGE ARMENVERZORGING. Voor de verpleging werd door de Dienst betaald: V*r- pleeg- dagen. 125,026,45 '276 632 f 1.297.384,31 f 4,69 99.261,32 f 2,284.942,57 1209 786 f 1.023585,32f I 148.772,54 Voorts vonden in 1947 de volgende nabetalingen plaats over voorgaande dienstjaren, welke ten laste van dit dienstjaar moesten worden gebracht: Prijsverhogingen inzake ziekenhuisverpleging van niet verplicht verzekerden over 1946 f Prijsverhogingen inzake barakverpleging van niet verplicht verzekerden over 1946 Exploitatietekort Consultatiebureau voor t.b.c- bestrtjding over 1944 t/m 1946 Ziekenhuisverpleging van niet-verzekerden niet aanvullend verzekerden) Ziekenhuisverpleging (van 43ste verpleegdag af) van verzekerden met aanvullende verzekering Sanatoriumverpleging van niet-verzekerden (incl. niet aanvullend verzekerden) Bijlage 18 (zie blz 15). GEMEENTELIJK BUREAU VOOR ZIEKENHUISVERPLEGING. Door het Bureau voor Ziekenhuisverpleging betaald: i Bijdragen (inclusief herverzekerings- i premie aanvullende verzekering). f 794.766,35 19.862,02 80.220,23 f 894.848,60 Sanatoriumverpleging (niet gedekte kosten verple ging) van’verzekerden niet aanvullend verzekerd Sanatoriumverpleging (niet gedekte kosten verple- I ging) van verzekerden met aanvullende verzekering i Kosten wegens verplegingen in 1947 >77'7 Barakverpleging van niet verzekerden (incl. niet I aanvullend verzekerden)j Barakverpleging (van 43ste verpleegdag af) van verzekerden met aanvullende verzekering

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 412