37 T 7 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. Bedragen. Bedrag. f f Barakverpleging (besmettelijke ziekten) 34.944,74 n f Kosten. f f f f Barakverpleging (besmettelijke ziekten) f 481 310 f 2.255.415,82 4,69 f f f O Nederlandse Sanatorium-Verzekering. Het aantal gewerkte dagen bedroeg in Totaal. 1946 1947 Vr. Vr. 39 3 5 49 2 11149} 9 358 5 13 8 44 3 13 62 2 2 3 1 42 3 12 2 59 n f f Blinden. Mann. _578,80 128.788,07 n n Werkzaam op 31 Decem ber 1947 Overgebracht naar afdeling Geneeskundige Armenverzorging de niet gedekte kosten wegens Sanatoriumverpleging van verzekerden Ziekenhuisverpleging Sanatoriumverpleging Nabetaling prijsverhogingen 1946: Ziekenhuisverpleging Nabetaling prijsverhogingen 1946: Barakverpleging Ziekenhuisverpleging Sanatoriumverpleging Bijlage 19 (zie blz. 15). Regeling voor verplicht verzekerden t./m. 2 Februari 1947. Voor de verpleging werd door het Bureau voor Ziekenhuisverpleging betaald: Aantal verpleegdagen. I Herverzekeringspremie Ziekenfondsen (eigen risico) Sanatoriumverpleging (N. S. V.) Voorlopig tekort2) Onvolwaardigen j (niet-blinden). Mann. 17 967 2 538 20 505 323 20 828 Blinden Onvolwaardigen (niet-blinden) 8 803 555 Gemiddelde per dag. 8 995} 2 154 4,86 3,61 4,68 5,05 Aantal i verpleegdagen. Werkzaam op 1 Januari 1947 Te werk gesteld gedu rende 1947 Afgevoerd gedurende 1947 Bijdragen. 1.970.342,40 28.366,54 148.685,28 166.290,80 84.765,— 6.821,63 91.586,63 1.677,90 93.264,53 200.459,49 14.265,25 214.724,74 2.034,— 216.758,74 Kosten van vervoer Contröle- en administratiekosten G.G. en G.D Aandeel in de algemene onkosten van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen 406 298 68 667 474965 6 345 Bruto kosten. Gemiddelde per dag. Dit tekort zal grotendeels werden gedekt door de reeds toegestane premieverhoging van f 0,01 per ziel en per week. Bijlage 20 (zie blz. 18). GEMEENTELIJKE VAKSCHOOL VAN EN WERKINRICH TING VOOR BLINDEN. Aantallen te werk gestelden. U Lage gemiddelde dagverpleegprijs is een gevolg van een verrekening over 1946. i) Hieronder begrepen f 11*.054,49 wegens ontvangsten van de fondsen, ztinde vergoeding van het tekort over de jaren 1941—1946. Regeling voor verplicht en vrijwillig verzekerden ingaande 3 Februari 1947. Voor de verpleging werd door het Bureau betaald: f 4,72 e 2,70 f 4,47 5,19 f 4,48 99.261,32 2.156.154,50 60.530,52 37.000,— 60,000,— 2.313,685,02 1.975.448,68 247.946,60 2.223.395,28 32.020,54 f 2.313.685,02 f 216,758,74

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 413