I *1 ra *7 o ra I I I u i u i sfilO «|i1 ïs* :-t :I: o gs 8 £‘5 U M C- 34 34 Is s s s 5 s 9 s 1 s 1 1 I I®- S O 'M Q s i si .s l si 11 I 1^ 1 ■^1 -§-sM si ll p.p O E hZ) i I2 ’I-Is a’~ -Is sijfaiï S3 M iCi -Ü g al§S» PilH •5 c o fël 3^111 i s 00 t-" I g. g S ƒ0 s s s s 2 S LI LU- I. ©©r-r-©©©© T-«r'-'ttCO©©'r-lO -s •g j! 5-2 “il s t> B g o c ttg. g 2 -S :piii g e t-S S fSHUsi s h' 8 t s i ©-©- f t *5 B 3 ••H I •a S H? *- r s -i t? SS|f - 1 u - -§g tig-' n y fh ■g >oi VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. I as 44 45 00 2 00 có co oi w O 00 w a CD 73 C O c 00 co e K o 8 g O a J5 CD o c o 8 2 ’g js có oo O1 ©T T“< ai Oi s t'- o ai co_ oi o o o a> oq có Z 0 Z t—I N H 0 S co 03 si s Q K SJ s <0 s <x> 0 of oó S 5 có co 04 00 00 CO ■o co co 00 co co cc 03 04 I. 00 00 03 oó cc co co 00 5 co oo’ co 03 co 2 Cl .5 U o i co 04 of ao co co r-_ 00 O 5 co 525 w co 5 E "tF co 2 ai 03 co ■2 5 G rt O '2 a O CO 00 O i co có ie-" 1 T-< CO 01 04 I 04 tH I T-l X <D E 5 I r- I «o' có 03 co 5 ai -O a c jü CD ©3 r- -^ O t— vM có t< MÏ' o t~ r- oo »-4 t» Tj< CO 00 03 03 03 03 r— ©-©’ t- CÓ 04 co CÓ 03 03 r-i 8 2 tg) CX< ffl O o w "4, g ,g o o o 5d o se 2 c go CO X cc r- 03 CO 04 X co có T3 bc T3 io CO 00 co~© r-i' in CO 04 Cl CO ai* <x> QÓ '32 •SS H H XJ r— *Q 8 bc 3 k 44 pj MiP s H s'ê la>>>5 T5 cï 2 b£ fl 2 a s *- o E 8 u a® g T3 75 - C £•22 s G - 2 2. cn -= fc-< °l M) '3 eS o -□ E ai M) Is c -c E ïilssssip-ti *-^o«mwcQ j >2^1 a 3 ®l 6 75 b£ M a a ■r> a -o a 5 M a a it 8 ■o s> a oo ca eo 04 CO r-( v-4 cc" oT O? 03 oi r- oo co o> U 03 J H 2 05 - a. 5 S) ©•a •sl e is -2 'S fl - S 'c G J2 3? JS o - aï sifiil C fil •èiil 3 - N J 75 S °CS 1 g d O C o J SSSSs S E g| •s S c r- co l^co r-^ t-T oo oo -^ CO 00 t?- O1 r-4 M* GÓ ©3 oo r- •H Tf CO «sig *4 s M 3 «rt ■e a "c 5 ^-=-5 - 2 o.:» s» to— s S-52 Hsï s-§ ct Q O C JO H «n M •g E o ■fss^è IsOff al O h fl 5 g -a S g 5 w 5 i d on S K J=*j (X) 00 T-( CO co 00 O T-^ O 03 o r- 04 T- co ts— r- oo ai oi có r- r— co ▼-< 03 -* at-x S° f.S 8 H a 3 •G e c g. lh? -8 4 2 CÖ s £t» «to O S k 8 ”S 8 o O G a cö o CO j I 03 V 0) u 8 8 B I S I I I I 12 I ©©t-f©©©© T-<t'-^J<C0©©TH© CO Q4 03 T-i CQ C 0 i i to j e 73 i B 3 ■•SS •g -J •s 8 J< o s* o ‘2 2 o B Sg ■SSgSSta ss s o- S5-°f ®-° Iaëëlëg'cgNg Ei H S KI "G 2 2 g a S o e ‘f’ -g Mp. ■13-s 1C- e w®. G co r-l zn 75 •f - I g ir-il ëi« b- rw CO CO z 3 8 M rK 03 G g 2 b£ 3 s bc S q u 5 I w Ei - i: y C£È H o to 75 a Ml 0] ■f“2S x o a S3 SM öi •S

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 418