is 34 34 46 47 I VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. de uitgaven sedert 1938. 1941 1939 1940 1938 1942 1943 1944 1945 1946 1947 Aantal inwoners per 1 Januari 490 485 495 517 504 262 514 553 520 875 507 351 451 991 450 950 476 317 523 650 f f f f f n r> r> 4.261,755 5.769,86s 2.922,97 2.889,32 7.034,65s 5.992,42 4.681,91 27.766.52 1.565,90 7.138,01 n n n n 500.631,05s 468.629,— 641.677,82 541.871,22 829.837,83s 842.914,92 670.899,54s 990.900,41s 721.980,21 1.144.344,76s n n n n H n 1.860.040,35s 1.749.170,91s 1.992.402,23s 1.858.338,07 1.731.617,91 1.490.639,22 1.464.324,89 1.699.133,10 1.038.835,77s 1.418.652,12 n r> n n n er. 17.133,573) 154.359,83 17.975,99 cr. 31.877,92’) 30.257,23 n n 43.439,41 35.266,59 36.765,22 31.785,30 37.352,71 25.057,47 11.221,— 4.910,01 18.719,29 24.114,04 n n n n n en orthopaedische I 63 613’54 71 80.375^97 86.066,03 76.226,70 69.557,22 47.463,03 n 6.176,13 n 3.501,30 7.982,56 4.431,75 8.693,88s cr. 907,79s4) 5.836,39s 23.683,26 10.020,53s 10.801,01 n n n n r> n 43.563,01 Totaal 13.343,17s 7.893,95 13.090,67 9.232,01 27.631,86s 20.670,24 34.313,81s 17.706,— 46.655,77s 49.860,41s H n n t 10.301.090,08s 8.608.511,75s f f 8.101.475,85 f 9.521.065,91 f 10.679.503,59s f 8.040.886,61s f 6.469.293,28s 7.764.249,34s f 8.339.413,95s f f 8.819,412,20 f f f f f f f f f Totaal f f f f f f f f f f f f n 647,50 n f 7.507.754,24s 6.937.672,67s t 4.667.305,82~ 3.269.503,16s Totaal f f 6.365.724,71 f 311.114,94 f 494.656,49 f 667.104,73 f 647,50 f f f f f f f f f Cr. 64.012,72s) f cr. 33.874,03s) f f f f Cr. 64.012,72 - f cr. 33.874,03 f n f f S' f n n f n f n f w f n f f f M 29,595,16 7.798.563,16 48.813,18 8.386.069,73 n f 7.184.751,93s n n cr. 2.169,20 cr. 4.995,61’) n cr. n n n n n n n Gem. Bureau voor Ziekenhuisverpleging. Voor rekening van de Gemeente blijvende kosten inzake: Ziekenhuis- en sanatoriumverpleging (ezel, barakverpleging) Kosten algemeen beheer Werkloosheidsvoorziening. Ondersteuning volgens Rijkssteunregeling Steunverlening kleine tuinbouwers Spaarregeling extra B-steun Kosten algemeen beheer 2.415,71 26.532,60 294.054,— f 6.580.675.33s 5.255,87 35.613,05 316.128,42 n n n v» 560.085,81 5.526.336,66 f 4.318.063,16 7.493,64 24.115,80 317.633,22 923.672,18s 6.520.433,67 43.302,46 6.633,65 0 2.980.723,07 4.502,09 10.315,75 273.962,25s 1.165.371,19 6.692.575,02 80.509,71s 6.681,70 n n f 1.127.955,87s 4.247.579,13 252.113,22s 333,94 2.040,40 56 627,37s 2.239,38 60.234,45s 76.190,91 5.776,74 74.412,98s 4.776,35 n 1.353.871,33s 3.823.275,85s 616.945,19 310^90 49.848,64 75.231,24 2.028,04 1.802.646,55s 3964.060,64 63.870,27 2.452,25 1.330,82 34.661,69 n n M n n 1.995.111,32 4.491.404,94 7.910,24 2.023,47 3.. Gem. Sociaal Bureau voor in het buitenland geplaatsten. Voorlopig voor rekening van de Gemeente blijvende niet verrekende gedeelte van aan in het buitenland te werk gestelden en hun verwanten verstrekte voorschotten Kosten algemeen beheer Totaal cr. 1.828,40’) 120.707,57 BATEN: Bijzondere ontvangsten Netto-lasten Steunverlening ingevolge de Armenwet totaal cr. 7.567,46s 5.452,20 er. 1.436,61’) 20.549,05 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN 455.168,12 429,78 775,— 38.283,59 n f 8.617.743,76s n f 8.068.518,48 f cr. 88.193,37s) 3.000,— f cr. 85.193,37 31.859,79 f 6.486.999,28s 673.698,65s 85.024,94 758.723,59s 106.003,99s 86,794,13 192.798,12s 14.382,33 13.600,— 27.982,33 222.732,28 53.954,98s 276.687,26s 33.949,17 16.000,— 49.949,17 14.526,71 9.600,— 24.126,71 12.857,35 13.000,— 25.857,35 w f 116.781,42 27.000,— 143.781,42 cr. 4.878,93 5.740,13 7.238,30 49.645,61 IV. Overzicht van f 1.112.887,34 3.080.765,23 61.368,27 f 8.869.272,61s 50.276,04 f 8.109.369,80 48.200,10 f 9.534.409,08s 47.282,13 f 10.314.180,75s 47.046,16 f 10.700.173,83s credit. exploitatie leverde in 1943 een klein batig saldo op. Voordelig verechil ontstaan door verhaal op ziekenfondsen van te weinig betaalde kosten ziekenhuisverpleging over voorgaande jaren. betreft terugontvangsten op in voorgaande jaren verstrekte voorschotten. O Over de jaren 1938/40 gaven de uitkeringen i.v.m. de distributie van levensmiddelen enz. een klein voordelig verschil. De uitgaven werden tot en met 1942 onder het hoofd „Ondersteuning volgens de Armenwet" geboekt. De ontvangsten overtroffen mede in verband met de terugbetaling van in voorgaande jaren verstrekte voorschotten de uitgaven. f 669.361,25 6.414.908,37s f 5.988.606,28 6.988,41 36.219,95 333.910,07 f 515.256,09 5.103.078,01 Steunverlening ingevolge de Armenwet. NETTO LASTEN: Algemeen beheer Ondersteuning volgens de Armenwet Kosten van begraven van onver- mogenden Verzorging in inrichtingen onder eigen beheer, in inrichtingen onder ander beheer, bij particulieren en in eigen gezin Ziekenhuis- en sanatoriumverpleging (excl. barakverplegingl Verstrekkingen bij wijze van voorschot In geld en in natura voor noodzakelijk levensonderhoud e.d.2) Heelkundige- en orthopaedische instru menten Verstrekkingen bij wijze van voorschot van heelkundige- - - instrumenten Hulp in de huishouding Netto-kosten in verband met de distributie van levensmiddelen') Arbeidstherapie Vakschool van- en Werkinrichting voor blinden Steun aan blinden werkzaam in werk inrichtingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 419