34 34 4 I 46 49 Recapitulatie VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN. IV. Overzicht van de uitgaven sedert 1938 (vervolg). 1942 1943 1944 1945 1940 1946 1938 1939 1941 1947 Aantal inwoners per 1 Januari 520 875 507 351 451 991 450 950 514 553 476 317 504 262 495 517 490 485 523 650 f f 1.648,38 f 12.887,44 f 34.975,65 f f f f f f f f f f f f f f f f 20.045,72 f f 9.521.065,91 f 6.365.724,71 n 758.723,59’ 192 798,125 276.687,265 Cr. 64.012,72 cr. 33.874,03 n n n 1.648,38 12.887,44 34.975,65 125 323,33 n n f 13.973.133,47 f 14.968.395,90s f 8.792.96646 f 15.886.790,62 Totaal f 26,83 f 18,01 f 15,93 f 19,50 f f 29,09 17,94 31,50 f f 31,37 f 16,65 Netto-kosten per inwoner credit V f» f 15.546.184,43 f 9.138.230,88 Exploitatie Noodtehuizen. Netto-exploitatiekosten Gem. Bureau voor soe. economische hulp verlening aan kleine xelfstandigen. Kosten hulpverlening I f 8.101.475,85 7.507.754^245 f 10.679.503,59s 24.126,71 3.269.503,16s 8.040.886,61s 25.857,35 311.114,94 6.469.293,28s 27.982,33 494.656,49 7.764.249,34s 49.949,17 667.104,73 Steunverlening ingevolge de Armenwet Gem. Bureau voor Ziekenhuisverpleging W erkloosheidsvoorziening Gem. Sociaal Bureau voor in het buiten land geplaatsten Gem. Bureau voor soc. economische hulp verlening aan kleine zelfstandigen Exploitatie Noodtehuizen f 8.819 412,20 cr. 85.193,37 J f n n f 8.545.153,48s f 20.045’72 8.720.390,52 f 7.197.617,67 125.323,33 f 15.609.230,09’ f 31,82 Opgemerkt dient te worden, dat volgende cijfers in dit overzicht niet tot uitdrukking komen: kosten werkloosheidsvoorziening en hulpverlening aan kleine zelfstandigen na 19 Mei 1945 (ingaande 20 Mei 1945 ondergebracht bij het Gem. Bureau voor Werklozenzorg); kosten exploitatie noodtehuizen tot 13 Mei 1946 (tot 13 Mei 1946 ondergebracht bij de Gem. Dienst voor de Noodtehuizen). f 8.608.511,75’ 6.937.672:67s f 8.339.413,95’ 143.781,42 647,50 f 10.301.090,08s 4.667.305:82

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 420