35 U w- f, - - '.-«A' 6 S' fl - VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SCHOOLKINDERZORG V. Beknopte inventaris op 31 December 1947. Afschrijving. Boekwaarde. Bedrag. I. Grond f 19.000,— f f 19.000,— 12'/, f 31.848,14 f 9.620,80 f 22.227,34 6.450,50 10 1.558,87 4.891,63 n w 25 f 687,57 f 450,48 f f f n f 7.224,76 (aanschaffingskosten 1934 t./m. 1940). BATEN. LASTEN. t f 19.395,74 528,33 Voordelig saldo f - n f V. Inrichtingskosten lunchroom Zuiderpark. Meubilair Koffiezetmachine Serviesgoederen Diverse aanschaffingen IV. Vervoermiddelen. Anto „Dodge” II. Gebouwen Gouwestraat 64 Aardappelbergplaats Arti kel. n n Werkelijk bedrag. Aanschaffings waarde. pCL per jaar. 10 20 100 50 2 20 10 12'/, 5 4 f 19.395,74 18.867,41 Werkelijk bedrag. Arti kel. De directeur, G. VAN DEN BEUKEL. f 19.355,74 40,— 800,— 45,— 810,25 682,88 1.600,— 8.000,— 225,— 440,63 1.367,76 f 10.033,39 1.600,— 90,— 439,63 1.366,76 3.496,39 g- h. i. j- k. a. b. c. d. e. f. a. b. 6.400,— 135,— 1,— 1,— 6.537,— f 29.500,— 2.833,33 f 32.333,33 f 28.074,17 1.463,88 f 29.538,05 1) De afschrijving wordt berekend over f 27.682,32 (aanschaffingskosten 1933) 2) De afschrijving wordt berekend over f 7 Totaal der baten lasten Kosten personeel Diverse uitgaven Huur conservator, ijskast en boiler Eente kapitaal Opslag voor alg. kosten en administratie Verkoop consumptie-artikelen Zaalhuur De directeur, G. VAN DEN BEUKEL. III. Inventaris. Gouwestraat 64 t-/m. 69 Centrale verwarming en stoomketels in gebouw Gouwe straat 64 Centrale warmwatervoorziening in de gebouwen Gouwe straat 65, 67 en 69 Kantoormachines Installatie keuken Westeinde 165/167 n n n w). 8.250,— 3.000,— 11.612,86 5.315,51 f 66.477,01 Afschrijving meubilair Afschrijving koffiezetmachine Aanschaffing en onderhoud inventaris Afschrijving diversen Pachtsom Centraal Badbeheer Water, electriciteit, gas en telefoon: Waterf 39,70 Electriciteit610,09 Butagas110,05 Telefoon99,78 f 1.425,83 1.369,45 f 2.795,28 VI. Exploitatie lunchroom Zuiderpark over het tijdvak 15 Mei 15 September 1947. 859,62 4.134,50 7.615,37 1.040,42 279,37 1.000,— f 18.867,41 8.063,90 2.093,75 8.267,93 4.617,09 f 50.161,64 f 1.138,05 'a -1 I r 186,10 906,25 3.344,93 698,42 f 16.315,37

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 427