37 7 opgesteld naar het totaal aantal verrichtingen. Totale uterusexstirpatie met of zonder adnexa 7, supra-eervide uterusamputatie met of zonder adnexa 42, myoomenucleatie 9, retroflexie opera tie 27, ovariotomie 33, adnexabscessen 3, resectie nervus praesacralis 1, adnexoperaties 22, hoek- excisie uit de tuba 12, ectopische zwangerschap 15, defundatio uteri 1, proeflaparotomie 3, darm- resectie 1, sectio caesarea 24. Het aantal vaginale operaties bedroeg 78. De verdeling hiervan is als volgt. Prolapsoperaties 45, colpocleisis mediana (Lefort) 7, portio am putatie 2, verwijdingsplastiek 3, cervixscheur 4, totale uterusexstirpatie 5, radicale operatie (Schauta) 2, cyste Bartholini 4, vulvectomie 1, totale ruptuur 2, vaginale sectio 1, cervix tumor 1, hymenexcisie 1, ten slotte nog: mastitis 15, buik wandhech ting 1. Het aantal verlossingen bedroeg 704, waarvan spontane haringen 595 en kunstmatige verlos singen 109. Hiervan: sectio caesarea 24, forci pate extractie 48, stuitextractie 31, versie en extractie 6. Het aantal patiënten, dat na de bevalling werd ingébracht, bedroeg 51. Hiervan waren er met mastitis 17, met totale ruptuur 13, met placenta acreta 4, met fluxus post partum 11, met sepsis post partum 3, met gonorrhoische infectie 3. Het aantal patiënten, dat in de graviditeit ter behandeling kwam, bedroeg 27, waarvan met pyelitis gravidarum 13, en met hyperemesis gravidarum 14. kingen 6 089, urobiline en bilirubine bepalingen 102, Indican bepalingen in urine 2, reactie op eiwit van Bences-Jones in urine 1, bepaling van het diastatisch vermogen van 1 ec urine 18, chloriden bepalingen in urine 3, quantitatieve glucose bepalingen in urine 10, quantitatieve eiwit bepalingen in urine (Esbach) 76, chemisch onderzoek op bloed in faeces 838, onderzoek op vertering in faeces 29, onderzoek op darmpara- sieten en parasieteneieren 80, onderzoek op cysten 1, onderzoek van faeces op cosimophile- cellen 2, functionele maagonderzoekingen 28, onderzoek van gal na duodenaalsondage 8, on derzoek van sputum op t.b.c. 1. onderzoek van sputum op elastische vezels 1, onderzoek van concrementen uit nier of galwegen 1, bepa ling yan cholesterine gehalte in serum 1. Totaal aantal onderzoekingen 10 406. Overzicht van het aantal onderzoekingen in 1947 verricht in het laboratorium van de ver- loskundig-gynaecologische afdeling. Op de gynaecologische afdeling werden 1123 nieuwe patiënten opgenomen. Het aantal opera ties bedroeg 290; er werden 1125 curettages ver richt, waarvan 686 poliklinisch werden behan deld en 439 patiënten opgenomen. Het aantal kleinere behandelingen, zoals sondages en microcurettages, bedroeg 50. Naar de aard der operaties is de verdeling als volgt. Laparotomie 179. Daar er per laparoto- mie soms meer dan een verrichting werd ge daan, is de hieronder volgende specificatie doorlichting. Overzicht van het aantal foto’s enz., vervaar digd in de Röntgenafdeling van Dr. L. Arisz (diagnostiek). a. Foto’s en doorlichtingen: aantal patiënten 11 794, aantal foto’s 23 943, aantal doorlichtingen 249; deze foto’s en doorlichtingen betroffen 11 patiënten le klasse met 26 foto’s, 310 patiënten 2e klasse met 684 foto’s en 16 doorlichtingen, 4 732 patiënten 3e klasse met 9 276 foto’s en 155 doorlichtingen, 110 patiënten van de Gemeente lijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst met 242 foto’s, 84 patiënten inwonend personeel met 100 foto’s en 5 doorlichtingen, 73 patiënten uit wonend personeel met 110 foto’s en 12 doorlich tingen, 1077 patiënten van de Rijksverzeke- ringsbank met 1529 foto’s en 1 doorlichting, 897 particuliere patiënten met 1943 foto’s en 18 doorlichtingen, 3 485 patiënten van ziekenfond sen met 8 597 foto’s en 35 doorlichtingen, 951 eerste hulppatiënten met 1280 foto’s en 6 door lichtingen, 64 keuringen met 156 foto’s en 1 Bloedbeelden (leuc. en diff.) 578, bepaling van de bezinkingssnelheid 1 578, bepaling van het haemoglobinegehalte 1 009, leucocytentellingen 359, erythrocytentellingen 36, bepaling van de bloedingstijd 1, bepaling van de stollingstijd 3, thrombocytentellingen 6, bepaling van de bloed groep 35, kruisen voor bloedtransfusie 30, bepa ling van het ureumgehalte van bloed 37, urea Clearance 33, bepaling van het urinezuurgehalte van bloed 66, bepaling van het calcium gehalte van bloed 1, bepaling van het bilirubinegehalte van bloed (Hymans van den Bergh) 6, Weltman 12, urine-onderzoekingen (albumen, reductie, sediment) 1127, urine-onderzoekingen (albumen en reductie) 839, quantitatieve bepaling suiker gehalte (Causse en Bonans) 5, acetonbepaling 105. PH-bepaling van urine 11, onderzoek op urobiline en bilirubine 28, concentratieproef 18, bepaling van het sg. van urine 5, onderzoek benzidine in faeces 17, onderzoek op wormeieren 5, onderzoek op gonococcen 276, onderzoek op monilia 3, gefractioneerd maagonderzoek 3, prothrombinetijdbepalingen 378. Totaal aantal onderzoekingen 6 610. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Verlossingen. Gynaecologische operaties enz. Röntgenafdeling Dr. Arisz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 452