37 het aantal poliklinische behandelingen. 8 d. Diathermiebehandelingenaantal behan delde patiënten 20 946, totaal aantal minuten 415 260. Deze behandelingen betroffen 9 patiën ten 2e klasse met 180 minuten, 27 patiënten 3e klasse met 540 minuten, 114 patiënten van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst met 2 190 minuten, 156 patiënten perso neel met 3120 minuten, 19 377 patiënten van ziekenfondsen met 382110 minuten en 1 263 par ticuliere patiënten met 27120 minuten. b. Naar de aard van de onderzoekingen is de verdeling als volgt. Onderarm 307, bovenarm 77, onderbeen 726, bovenbeen 230, bekken 445, blaas 10, buik 54, hielbeen 64, darmen 1, elleboog 279, enkel 382, galblaas 923, hals 2, halswervels 11, hand 275, heup 433, kaak 48, knie 575, lendenwervels 3, maag 1 659, oorbeentjes 6, nieren 273, nierbek- ken 2, pols 524, ribben 102, rugwervels 708, schedel 215, schouders 313, sleutelbeen 4, slok darm 86, colon 267, tanden 77, tenen 85, borst 1 898, vingers 241, voeten 334, diversen 155. Overzicht van het aantal behandelingen enz. in de Röntgenafdeling van Dr. van Heyningen. (therapie). Hoewel de aanschaffing van sommige zieken huisbenodigdheden, zoals instrumenten, verple- gingsartikelen, serviesgoederen en textiel, nog met moeilijkheden gepaard ging, was het toch mogelijk zij het dan ook, dat de aflevering vaak lang op zich liet wachten de beschik king over de nodige goederen en materialen te krijgen. Een voorstel werd gedaan tot verhoging van het tarief voor het gebruik van de operatie kamer voor le en 2e klasse patiënten. Hierop is de goedkeuring verkregen van het Directo- raat-Generaal voor de Prijzen, waarna het ver hoogde tarief op 18 September werd ingevoerd. Ook op het voorstel tot invoering van een tarief voor zuigelingen, die samen met de moe der worden verpleegd, werd de vereiste goed keuring ontvangen; dit tarief wordt sedert 3 Maart toegepast. V. HUISHOUDELIJKE, ADMINISTRATIEVE, TECHNISCHE EN ECONOMISCHE DIENST. De geneesheer-directeur, Jhr. P. H. VERSPYCK. Ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Marijke heeft het ziekenhuispersoneel gelden bijeengebracht voor het plaatsen van een ge- denkboompje in de tuin van het ziekenhuis. Op de voor de planting bepaalde datum was het echter door de inmiddels ingevallen vorst niet mogelijk hiertoe over te gaan. De geneesheer- directeur heeft toen, in tegenwoordigheid van een groot aantal leden van het personeel, de handeling symbolisch verricht, door op de voor het boompje bestemde plaats een met de oranje en nationale kleuren versierde stok in de grond te doen plaatsen. Bij deze gelegenheid heeft de geneesheer-directeur een toespraak gehouden. De stok is later door een boompje vervangen. Overzicht van c. Hoogtezonbehandelingen: aantal behandel de patiënten 4 833, totaal aantal minuten 112 608. Deze behandelingen betroffen 51 patiënten van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezond heidsdienst met 1143 minuten, 132 patiënten personeel met 3 297 minuten, 4 365 patiënten van ziekenfondsen met 101577 minuten, 285 parti culiere patiënten met 6 591 minuten. b. Naar de aard der behandelingen is de ver deling als volgt. Dieptebestralingen 4 968, opper- vlaktebestralingen 1056, radiumbestralingen 678. Het aantal minuten van de Röntgenbestra- lingen bedroeg 65 646. a. Röntgen- en radiumbehandelingen: aantal behandelde patiënten 4 629; deze behandelingen betroffen 13 patiënten 2e klasse, 618 patiënten 3e klasse, 15 patiënten personeel, 159 patiënten Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst, 5 patiënten Rijksverzekeringsbank, 3 204 patiënten voor rekening van ziekenfondsen en 615 particuliere patiënten. Röntgenafdeling Dr. van Heijningen. 92 I VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Afdeling. Totaal. 15 107 13 548 15 107 13 548 10 682 10 034 23 113 9 278 2 394 3 074 40 457 2 731 10 169 37 590 178 183 Heelkunde Heelkunde (R.V.B Interne Geneeskunde: Dr. C. L. de Jongh Dr. H. van Wely Neus-, keel- en oorziekten Psychiatrie en neurologie Urologie Oogheelkunde Orthopaedic Tandheelkunde Gynaecologie eri obstetric Dermatologie Totaal 10 682 10 034 20 839 9 244 1 869 i 2 529 39 915 I 957 10 169 37 498 172 391 i Buiten- Opgenomen patiënten patiënten (niet (verpleegd opgenonienl in het patiënten), ziekenhuis.) 2 280 34 525 I 545 542 I 1 774 i 5 792

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 453