I' 37 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. de ziekenhuizen over 1947. Minder bracht op: 7.200,—. Art. I. Art. II. 40.200—, Art. III. 41.000, V. Art. 1.500,—. 10 De gemiddelde kosten per verpleegdag per patiënt, inbegrepen huren, rente en afschrijvin gen, bedroegen in 1947 f 11,076. Zonder huren, renten en afschrijvingen stegen deze kosten van f 9,272 in 1946 tot f 10,067 in 1947. De stijging van de kostprijs per verpleegdag wordt behalve door de stijging der exploitatie kosten nog steeds nadelig beïnvloed door de voortdurende onderbezetting. Het kapitaal vermeerderde door uitbreiding met rond f 69.646, Art. IV. „Bijzondere inkom sten” rond f De lasten zijn rond f 337.300,hoger dan in 1946. fci-A. A. g Rekening van Het nadelige saldo bedraagt over 1947 f 1.789.031,88, of f 160.502,94 meer dan in 1946. Het aantal verpleegdagen bedroeg in 1947: 298 155 of 3 639 meer dan in 1946. De baten zijn rond f 176.700,hoger dan in 1946. Meer brachten op: „Opbrengst verpleeg- gelden” rond f 101.200,—, „Opbrengst polikli nische afdelingen” „Inhouding wegens genot van emolu menten van het personeel” „Vergoeding voor gebruik van lokaal- ruimte ten dienste van de Gemeente- apotheek e.a. f s te VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 455