I •til Hl 39 ■Hl 1st 5. Verschillende cursussen. Het onderricht aan deze cursus werd gegeven door 1 hoofd en 2 onderwijzers. Aanvankelijk met 15 leerlingen begonnen, telde de cursus aan het einde van het jaar 13 leerlingen. Het verzuim was gering. Aan deze cursus, die in het gebouw Hemster- huisstraat 154 is gevestigd, waren op 31 Decem ber 1947 verbonden 1 leider, 2 mannelijke en 4 vrouwelijke leerkrachten. Het aantal leerlingen bedroeg 173 (95 jongens en 78 meisjes). De leerlingen werkten met ijver en toewij ding. Met materialen moest nog zuinig worden omgegaan. Het aantal spreekcursussen en de algemene regeling van het aan die cursussen gegeven on derwijs ondergingen geen verandering. Het aan de voet van deze bladzijde geplaatste overzicht bevat opgaven omtrent de aantallen leerlingen en de behandeling van hun spraak gebreken. 3-2 -< - straat 20. De in het gebouw Westduinweg 127 gevestigde afdeling van laatstgenoemde school is een zelfstandige school geworden. Het totaal aantal scholen onderging door een en ander geen verandering. Het volgende overzicht bevat opgaven om trent de aantallen leerlingen en afdelingen dezer scholen, alsmede van de daaraan verbon den leerkrachten per 31 December 1947. S Aan deze cursus waren 1 hoofd en 2 onder wijzers verbonden. Het aantal leerlingen bedroeg 57. - léf 4 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. leerkrachten. SCHOLEN. 36 9 5 18 2 3 1) Deze school is tüdelük gesloten. Vertrokken hersteld. totaal. CURSUS. 3 1 2 1 160 Totaal 219 83 94 126 126 94 174 316 156 142 147 I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Busken-Huötstraat 22/24 Frans-Halsstraat 93 Julianastraat 42 (L.) Kepplerstraat 301 Ketelstraat 21/23 Koningin-Emtnakade 119 Koningin-Sophiestraat 19 Koningstraat 118b Paets-van-Troostwijkstraat 83 Weesperstraat 87 Westduinweg 127 Zonnebloemstraat 68 128 42 38 44 2 2 2 5 3 10 7 2 3 3 6 4 6 3 20 6 8 13 2 13 7 c. Voorbereidende tuinbouwcursus. b. Avondcursus in handenarbeid handwerken. Onder be handeling geweest. 17 18 17 17 11 26 18 16 27 12 25 15 29 30 27 21 17 29 31 17 32 •14 22 17 om andere reden. 1 1 7 12 19 16 10 6 17 21 5 15 22 10 7 10 9 12 9 7 12 8 10 18 8 13 10 17 11 11 11 11 12 10 12 17 22 12 10 d. Voor jongens, oud-leerlingen b.l.o. Hooftskade 194a 14 12 22 9 10 5 12 8 9 24 8 9 7 3 4 5 15 18 6 12 7 24 19 9 23 20 14 8 8 9 2 8 3 14 10 6 8 2 11 2 8 9 5 8 4 14 10 6 9 4 12 5 s 2 GD S -S o c» n C/2 S _o Ö2 CC 43 38 27 1 6 3 3 3 11 18 9 10 6 17 20 5 13 22 10 6 Aanwezig 31 °Dec. 1946. Toegelaten van 31 Dec. ’46 tot 81 Dec. ’47. W d 3 2 to cc Aanwezig 31 °I?ec. 1947. a. Onderwijs in spreken aan spraakgebrekkige leerlingen van gewone scholen. 94 56 d ho 1 en vrouwelijke £j-M 7 S££ t> fxdï o CXjO O gj Leerlingen en ak O co t>c 12 12 13 14 11 8 6 12 8 10 12 8 I?i O co O gj -*£ O 8> d. Land- en tuinbouwcursus. ft-O O K O e. Voor jongens en meisjes, oud-leerlingen b.l.o, Bresterstraat 7 De-Reaumurstraat 43 Sloepstraat 76 a 1 2 1 3 i 11 13 a. Voor meisjes. Asstraat 3 Boylestraat 20 Frans-Halsstraat 93 (met afdeling Winterweg 6) Julianastraat 42 (L.) Prins-Willemplein 5 Westduinweg 127 b. Voor jongens. Vijzelstraat 121 c. Voor jongens en meisjes. Nieuwe Schoolstraat 22b

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 471