I I g 39 I 1 g D. BIJZONDER VOORBEREIDEND ONDERWIJS. 11 gesubsidieerde voorbereidende scholen op 8 ge bracht. Een opgave omtrent het aantal leerlingen dezer scholen op 31 December 1947 is opgenomen in de aan dit verslag toegevoegde bijlage I. - s j b In het verslagjaar bleef het aantal van 54 gesubsidieerde voorbereidende scholen onver anderd. Door opneming in de gegevens van de kleuter school Stadhoudersplein 29 werd het aantal niet- VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Leerlingen. BIJLAGEN. Gezamenlyk Bijzonder onderwijs. Openbaar ondertrijs. SCHOLEN VOOR: 8 997 8 279 17 276 18 723 18 049 36 772 27 720 26 328 54 048 gesubs. 2 410 3 021 37 5 431 2 410| 3 021 1 323 2 719 5 431 3 806 4 344 8 150 69 722 327 1 189 1 395 843 2 238 Voorbereidend onderwijs 29 3 568 3 300 3 568 3 300 6 868 Vervolgonderwijs n. gesubs. 1 Algemeen totaal 41 617 Inbegr.: Opleidingskl. C: 103 j. 54 m. 157 leerlingen. 39 4661 81 083 Uitgebreid lager onderwijs. (m.)u.l.o.-scholen handels-u.l.o.-scholen Gewoon lager onderwijs. lagere scholen voortgezet gew. lag. scholen 85 3 6 1 1 1 8 883 114 555 22 81 64 1 006 317 231 27 2 078 641 5 2 551 122 17 390 276 383 35 656 601 515 978 211 z 8 227 52 18 266 325 132 10 5 CD C CC 673 4 826 275 150 64 1 049, 6 868 5 101 27 16 601 46 aantal leerlingen. 09 c 8 669: 27 i 7 932 19 427: 89: a os •gö X AD 17 110 166 Buitengewoon lager onderwijs. scholen voor zwakzinnigen scholen v. zeer zwakzinnigen school voor slechthorenden en spraakgebrekkigen school voor moeilijk opvoedb. 1 072 324 1 396j Aantal scholen. I. Algemeen overzicht omtrent de aantallen leerlingen der openbare en bijzondere scholen voor lager onderwijs en voor voor bereidend onderwijs op 31 December 1947. H 5-2 «3 gesubs. 54 n. gesubs. 8 516 4 347; 9 173 285' 560 4 632 9 733 19| 46 786 gesubs. 49 id. gesubs. 124 n. gesubs. 4 v.g.l.o. 7 gesub.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 477