40 2 1 Januari 1 Februari 1 Maart 1 April 1 Mei 1 Juni 1 Juli 1 Augustus 1 September 1 October 1 November 1 December In totaal werd in 1947 in „Huis ter Drift” aan 47 kinderen en in het Zeehospitium aan 22 kin deren onderwijs verstrekt. Hierachter volgen de rekening van Baten en Lasten en de Staat van Bezittingen en Schulden der Stichting over het boekjaar 1947. Namens het Algemeen Bestuur der Stichting „Onderwijsfonds voor Zieke Kinderen, te s-Gravenhage" A. C. KLOOSTER, voorzitster. J. W. GRITTERS DOUBLET, plv. secretaris. 39 38 38 38 38 33 32 34 32 31 31 31 9 9 13 14 14 14 12 12 9 8 11 12 Het aantal kinderen, dat in het sanatorium „Huis ter Drift” te Doorn en in het Ned. Zee hospitium te Kijkduin (in 1942 afgebroken; thans gevestigd in het sanatorium van de Stichting „Haags Noodsanatorium” aan de Doorniksestraat 30) onderwijs ontving bedroeg: VERSLAG STICHTING ONDERWIJSFONDS VOOR ZIEKE KINDEREN. Financieel overzicht. Huis ter Drift. Zeehospitium.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 480