h 40 -I c2 1 CD I Ifff. s I f - s o lis ifil ra 2 s g o2 ra z ra 3 •z ra o z 5 m g I 2 5 15 ra s ór s s s 5 "O en 5 5 o> S L L co o o o co 5 1.3 a •”1 z t> Is s 5 s I. co o Cl o r-< CM 16 rH tH - •g g g •2 Se o s-ë o S S es CU e g g G C fi Off-1 ^UÏÏOP- a I” o o. 2 ”5 I§ ra o -5ël - 2 •- sr c 5 2 g ^2 •f5 S 3 - ra-1 a g O G h e 5s a z VERSLAG STICHTING ONDERWIJSFONDS VOOR ZIEKE KINDEREN. cc "o i E ra ra CO - O G 1 O' $5 to o Z ra Ea -c ra N ra ra O bD 00 ■"T Cl ‘I "<0 Jü ên G G .S CD 5 r- cb co •’T Cl O _Q E u 0) D en g. sb Cl CM uC O ei” en co CM co O Cl co rP O I Tt< o «o' ib cc ei CC t— C- t'- <M iO eb o CM G 6c CS Cl G bD g G g G s G O G T5 co ei t— t— cd cc’ r- r- M< l^<O ui t- o' r-‘ o cm*" O r- co t'- co CC T-i f- có 55 w 0 1-2 ryH ra-i O 32 a 32 O O te 00 O co_ cc cT eb cc” r-H CM CO CC r- o i© G G 'O _G O C F— F— 1© F~ t— cb »b cm” co I— T-< bD ~2 S- J O o O bD E en CS G CX G G -o O Sc* es s a be bD^ ES TJ ’C u :p»:s» g W PQ G _G a o G -4-J K C TJ 2 G O G a? O c co 1O <M CO.. cT co” o’ cc ei” Tl GO Cl 00 co O co cc bD ii:h: bo’-' O T5 S3 M s g -2 N rC G .9 4-3 S.E 5“C b~ •ishè C5 bc± K Saff H a s-3 S -S -2 - p-3 g o a a G G O G G e Q o ra ra ra >- o r-i O G dili z 9 T-' 5 -E -g E g G bD c5 4= •■g Mi P Tf 3 OS s G fl G «Pa. Q CS j= XJ G r- es ra. _Q G '—-G O G b£ C bD C bD SS® 2 E _g E“ G G M T3 T5 a e bo cS cS CS 05 63 - o 2 s 2 ’Z G T? -O e :g*:=? G g o o z en G G cS O

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 481