44 BIJLAGE. de OPGAVE VAN DE PERSONEN, VAN WIE DE ARCHIEFVERZAMELINGEN GEDURENDE HET JAAR 1947 GESCHENKEN HEBBEN ONTVANGEN. III. De Letterkundige Verzameling. E. G. van Bolhuis, S. de Clercq, Gerben Colm- jon te Holten, J. W. G. Coops, mevr. Rie Cra mer, W. G. F. van Dalen, Ben van Eysselsteyn, Dr. H. E. van Gelder, G. H. ’s Gravensande, Dr. H. E. Greve, N. W. van Diemen de Jel, A. W. Leeflang, mevr. A. J. van der LeeuwKipp, II. H. Mallinckrodt te Wageningen, Hans Mar tin, K. Norel, Mr. M. Nyhoff, Jhr. Mr. J. J. van de Poll te Utrecht, Dr. S. J. R. Rameckers te Heerlen, Betsy Ranueci-Beckman, Leonard Rog geveen, Prof. Dr. W. A. P. Smit te Utrecht, mej. A. P. van Genderen Stort, N. Tergast, Cor nells Veth, mevr. G. VollewensZeylemaker te Rijswijk, mevr. A. van WageningenSalomons^ mevr. Prof. Walch te Amsterdam, P. H. de Wit, mevr. Marie van Zeggelen te Amsterdam. II. De Historisch-Topografische Prentenverzameling. Gemeente-archivaris van Rotterdam, direc teuren van de Gemeentelijke Dienst voor Schone Kunsten, de Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw en het Gemeentelijk Electrisch- Bedrijf, hoofdcommissaris van Politie, Com missie voor Sociale Kunstopdraehten, Uit voerende commissie voor de huldiging van Mr. S. J. R. de Monehy door het Gemeen- tepersoneel, bestuur van de Vereniging Die Haghe, Oudheidkundig Museum te Rijswijk, R. M. B. Albach te Bussum, W. A. Askamp, mej. C. van Beek, mevr. BelinfanteRomein te Amsterdam, J. H. Benier te Velp, J. C. K. Beyl Sr., mej. C. S. Bienfait, H. de Booy te Oosterhout, C. van Brederode, B. Campagne, S. de Clercq, W. C. Fletterman, mej. Bertha Gerritsen, Aug. Grégoire te Voorburg, Dr. H. E. Greve, Mr. J. K. van der Haagen te Voorburg, mej. A. S. M. Haaxman, J. W. van Hagen, A. C. Baron van Heerdt, A. den Hertog, J. P. Huysers te Rotterdam, mevr. C. H. H. J. Koppeschaar Swijser, mevr. M. P. T. van MastenbroekWell- sted te Rotterdam, Dr. W. Meyer, C. Misset, Mr. S. J. R. de Monehy, C. C. van Niekerk, W. Nieuwhoff, H. E. Nottrot, mevr. Renkema— Snoeck Henkemans, P. Schilperoort, W. A. A. J. Baron Sehimmelpenninck van der Óye te Voor schoten, A. W. Segboer, J. Smit, Fa Smulders, J. Snel, A. C. Sommer, J. van Stralen, mevr. C. C. M. Swijser’t Hart, J. Taconis, mej. T. Veraart te Rijswijk, mevr. Zeldenrust. I. De Historisch-Topografische Bibliotheek en Oorlogsverzameling. Gemeente-archivaris van Utrecht, Rijksarchi- varis in Zeeland te Middelburg, directeuren van de Koninklijke Schouwburg, de Gemeentelijke Reinigingsdienst, de Gemeentelijke Dienst voor Schone Kunsten, het Museum Boymans te Rot terdam, Curatoren en Senaat der Rijksuniversi teit te Groningen, Gemeentesecretaris van Ber- kel en Rodenrijs, N.V. Exploitatie-Mij Scheve- ningen, intendant van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, Raad van administratie van het Nutsziekenfonds, besturen van de Vereni ging tot Verbetering van de woningen der arbeidende klasse, van het Haags Vacantie- Comité, van de Vereniging Die Haghe, secre taris der Haagse Jeugd-Actie, Nederlandse Boekverkopersbond afd. ’s-Gravenhage, erven Mr. R. Bylsma, pastoor van Alphen, O. d’Aume- rie, mej. P. Beydals te Rotterdam, Mr. Dr. J. J. Boasson, H. Brouwer, W. S. P. Campagne, D. W. Dettmeyer, L. J. van Dijk te Rijswijk, P. H. van der Eist, J. van den Ende, Ir. M. van den Ende, P. Frequin te Voorburg, J. L. van der Gouw te Voorschoten, G. H. ’s Gravesande, G. Halwasse, L. A. Hartman, J. D. Hayer, Dr. D. A. Wittop Koning te Amsterdam, mej. M. de Meyier, K. E. Oudendijk, C. Postma, S. J. Robitsch, B. J. H. van Roosmalen, P. A. Scheen, Dr. A. Schier- beek, C. Schungel, Mr. H. A. Elink Schuurman, J. Smit, H. J. A. van Son, mevr. C. C. M. Swij ser’t Hart, Dr. A. J. van de Ven te Utrecht, Ir. A. D. R. Verbeek, Drs. J. Visser te Leeuwar den, J. P. Weyand, J. P. van der Wielen, J. Woudstra, mevr. J. van Zuiden-Bosman. VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE, D

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 495