Biz. 1, IV Vormscholen (Opleiding van Onderwijzeressen bij het Voorbereidend Onderwijs) Vreemdelii gen Vreemdelingenverkeer e.a Vroedvrouwen V rouwenbescherming Vuurwapenwet Wasserij (Coöperatieve Waterstaat Waterverversing Wegen Werklieden (Gemeente-) Werkloosheidsbestrijding Werklozensteun, -zorg, -ontwikkeling W< thouders Willem Kioos-fonds Winkelpersoneel (School tot opleiding van Winkelsluiting Woningbouw Woningen (Gemeente- en verenigiugs woningen). Blz. 1 26 27 37 t./m. 40 Zedelijkheid (Openbare orde, veiligheid en 18 t./m. 24 25 48 42 46, 47 28, 29 28, 29 25 44, 45 21 26 28 28 28 8 32 34 2 33 52 32 27 26 42 35 t/m. 37 35 t./m. 40 12 25 26 33 40 25 44. 45 Woningtekort Woonverordening (Bouw- en Woonwagens en -schepen Wjjkverplegingen Zeebaden Zeevaartschool (Visserij school en Zenuwpatiënten (Zorg voor krankzinnigen en Zenuwpatiënten (Verpleging van voor rekening van de Gemeente) Ziekenhuizen Ziekenverplegingen Ziekte onder het Gemeentepersoneel Ziekten (Besmettelijke Ziekten (Besmettelljke vee-) Zorg en Bijstand (Vereniging Zuigelingen- en kleuterzorg Zweminrichtingen (Bad- en Zwervers (Zorg voor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 4