45 c. Prenten. •7 Bruiklenen. Mevr. Dr. J. L. Hijmans, ’s-Gra venhage: M. A. J. Bauer, Moskee, ets. Schenkingen. Uit het legaat van de heer J. H. Swijser te ’s-Gravenhage: 1 lithografie voor stellende H. Raat, oud-burgemeester van Maas tricht 1 lithografie voorstellende J. Dirks, oud- hoofdingenieur der Havenwerken te IJmuiden. i tekeningen. d. Bilt te Baarri: W. Bruiklenen. Mevr. J. L. Hijmans, ’s-Graven hage: I. Israëls, „Winterstraat”, crayon, en ..Theater”, waterverf. Mr. J. E. van der Meulen, ’s-Gravenhage: M. Maris, „Monniken, potlood tekening; G. de Chirico, „Stilleven”, pastel; G. Severini, „Compositie met roos”, gouache, „Compositie”, gouache, „Compositie”, gouache en „Compositie”, gouache. De Erven E. H. Crone te Amsterdam: Jozef Israëls, „Alleen thuis”, aquarel en „Vrouwtje op duin”, aquarel; Anton Mauve, „Wasvrouwtje”, aquarel, „Herder met schapen”, aquarel, en „Herfstdag”, ploeger met paard; Willem Maris, „Lente”, bosrand, aqua- i'el; Jaeob Maris, „Bos”, pastorale, aquarel, en „Pauweveertje”, aquarel; Isaac Israëls, „Spaan se danseres”, pastel. Dr. Vitale Bloch, ’s-Graven hage: Fr. Bon vin, „Dans un bistro”, gevernist aquarel; J. B. Jongkind, „Landschap met plas sen en molens", aquarel; C. Troost, „Ruiter”, gew. O.I.inkt, en „Scène de Comédie”, gouache; tl. J. Harpignies, 4 schetsbladen, landschappen; Aankopen. P. Arntzenius, „Stilleven met kaarten”; K. Andrea, „Genezing der zieken”; Chr. Rochussen, „Historische voorstelling”; M. v. d. Neut, „Compositie, landschap”; J. B. I Jongkind, „Havengezicht Dordrecht” (gedeelte lijke schenking Vereniging van Haagse Mu- seumvrienden); Ch. Rochussen, „Bois de Bou logne”, (met steun uit het fonds van bewaar geving); Heijmans, „Portret van de schilder Nujjen”; Onbekend, miniatuur op ivoor, heren portret; Edgar Fernhout, „Zelfportret”. Aankopen. W. Noordhoek, „Rupsen in heg”, potlood; H. v. d. Neut-de Wit, „Bouquet”, aqua rel; K. Andrea, „Stilleven”, gouache; J. H. Gos- schalk, „Landschap Westerbork met plas”, O.I. inkt, en „Landschap Westerbork”, sepia met verf en houtskool; H. Bekman, 2 inktgekleurde teke ningen: „De Kruisiging” en „Christus op de Kruisweg”; P. Mondriaan, „Bloemstuk Chry sant”, aquarel; Max Radecker, „Vrouwekop”, houtskool en potlood; H. v. d. Neut-de Wit, „Vrouwekop”, pentekening; J. Vreugdenhil, „Portret van mijn moeder”, 0.1. inkt, en „Vrou wekop met hangend haar”, O.I. inkt; Wim Ben ning, „De Intocht”, O.I. inkt en tempera; J. Th. Toorop, „La Belgique sanglante” 1914, zwart en gekleurd krijt, en „In het dal der rozen”, potlood met kleur; Kees Verwey, „Bloemen in Kristal”, aquarel. Aankopen. M. Melsonn, 6 houtgravures, t.w. „Le chapeau”, „Een schildpad”, „Chevaux dans les montagnes”, „Le printemps”, „Chevaux dans les roches” en „La maison a Deselay”; Karl Bauer, 2 litho’s: „Ricarda Huch”, dames- Breugel, „Equipage”, aquarel; J. A. Knip, „Landschap”, gouache; J. van Strij, „Land- sehap met molen en koeien”, gew. sepia; A. Brulloff, „Italiaans landschap met ezel en vul kaan”, aquarel; E. Delacroix, Ontwerptekening met 2 figuren, potlood; Zandomeneghi, „Meisjes portret en profil", potlood; Italiaans, 17e eeuw, „Twee artisten”, rood krijt en sepia; A. Brulloff, „Italiaans landschap met ankers”, aquarel; Corn. Saftleven, „Zittende (man”, potlood; Fan tin Latour, „Figuurstudies”, conté; Bloemart, „Figuurstudies”, potlood en sepia; Van d. Ulft, „Kasteel Allegonde in Zeeland”, gew. sepia; Andriessen, „Hoe later op de avond, hoe schoner volk”, gew. Q.I. inkt, en „Vrouwenfiguren bij een gedenkteken”, aquarel; Siënees meester, 14 eeuw, „Psalterblad”, gekl. inkt op perkament. Een proforma bruikleenacte werd opgemaakt van het bruikleen van de heer George Duhamel: Faueonnier, „Portret van George Duhamel”, houtskooltekening. Vernieuwd werd de bruikleenacte ten name van het Rijksmuseum te Amsterdam: een por tefeuille met 67 schetsen door J. G. Vogel. b. Aquarellen en Schenkingen. Dr. J. v. Tholen, „Crayonportret van de adelborst J. d. Bilt”, 1895. Dr. H. E. van Gelder, Den Haag, ter gelegenheid van de wederopenstelling van de afdeling Moderne Kunst: J. A. Ingres, „Mevr. Thévenin”, potloodtekening. De heer Mellaert te Mheer: W. B. Tholen, „Stalinte- rieur”, zwartkrijttekening. Mevr, de Wed. E. P. ten Klooster, ’s-Gravenhage: 19 schetsboeken en 5 losse bladen met schetsen van wijlen haar echtgenoot J. F. E. ten Klooster. schooltje” en „Drie meisjes”; Joh. Reekers, „Fluitspeler”; Jac. v. Geel, „Landschap”; M. de Hondecoeter, „Landschap”; Italiaans schilder, 17e18e eeuw, „Vlucht naar Egypte”; J. de Wit, „Spelende kinderen”; J. van Strij, „Por tret van een jonge man”; H. Tavenraat, „Vogel- studie” en „Bosgezicht”; E. Delacroix, „In de Smidse”; Ch. Rochussen, „Ruiters”. Mej. M. L. L. Geradts, Aalsmeer: De Famars Testas, „Ge- zicht in Lenoires”. Mevr. S. Eckhart-Bisschop, Den Haag: Suze Bisschop-Robertson, „Dorps- I hoekje” en „Poortje van Harderwijk”. VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 502