45 Aankopen. Diverse boeken; 1 prent. Instrumenten. 9 begeleiding; het Muziekarchief „De Blockfluyt” te Utrecht: uitgaven van Muziekbibliotheek „De Blockfluyt”. Schenkingen. De heer W. N. Arntzenius te Wassenaar: 1 bandfluit (Oost-Indonesië) en 1 Ginibri INoord-West Afrika); Jkvr. W. van der Goes te Heemstede: 1 phonograaf met hoorn en 6 grote en 6 kleine rollen. Bar.esse van Hardenbroek, Beverwijk: een speel werk in mahoniehouten kast, eind 19e eeuw. Vernieuwd werden de volgende bruiklenen: Mevr. R. SchmullerLiwschitz, Amsterdam: 1 Antonio Stradivarius viool; de heer Joh. Als bach te Amsterdam: een klein spinet, gemerkt Andreas Ruekers 1639. Het Gemeentebestuur van ’s-Gravenhage heeft aan het Gemeentebestuur van Birmingham ten geschenke aangeboden, in verband met de adop tie van ’s-Gravenhage door deze Engelse stad, een schilderij uit de verzameling van het Ge meentemuseum t.w. C. J. Behr, Raadhuis ’s-Gra- venhage 1853, olieverf paneel, 44,5 X 55. Bruiklenen. De heer H. A. J. Baanders te Amsterdam: Muzieknalatensehap van de Com ponist Cornells Dopper; mej. E. M. van Gils te Nijmegen: Manuscripten van wijlen de compo nist Herman Johan Dahlberg; mevr. W. A. van BeusekomBijl te Hilversum: Het muziek archief M. C. v. d. Rovaart. Bruiklenen. De heer Joh. Stüber, Den Haag: 1 viool J. B. Wattier, Den Haag 1733; mevr. A. van der StokSuethlage te ’s-Gravenhage: 1 Alpenhoorn „Zwischenflüh” van Adolph Oberli 3.20 m.; mevr. M. van Lansbergede Kanter, Den Haag: een 17e eeuws spinet, Johann Wolf gang Schonnat 1645; mevr. L. J. Royaards De plannen wyelke dit jaar werden gemaakt in verband met de mogelijkheid van een vergroten van de museumruimte omdat nu de beschikking is verkregen over vertrekken op de verdieping, konden nog niet tot uitvoering worden gebracht. In verband daarmede werden geen bijzondere werkzaamheden verricht. Het beheer bleef opge dragen aan de adviseur Dr. H. E. van Gelder. Het bezoek beliep 1 476. VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. derden. Museum Bredius. Geschenk aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 504