45 f: c. 11 VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. Exploitatie-rekening 1947. I. Gemeentemuseum. f 77 Personeelsuitgaven f149.896,12 B. 77 Nadelig saldo 231.118,63 77 s. a. 60,— b. 2.500,— c. 4.484,03 Museum Bredius. II. A. Personeelsuitgaven 5.514,32 77 B. 77 f 289.792,^8 Totaal Totaal f 289.792,58 77 77 77 >7 7» 77 77 >7 77 77 7? 77 77 77 77 77 230,36 992,40 1.091,98 102,67 654,56 4.067,— 431,53 33.878,16 4.502,37 6.322,88 3.134,79 1.779,54 4.557,68 118,13 5,50 176,08 9- i. a. b. c. d. e. f- 9- h. i. 3- k. l. a. b. c. d. e- f. 32.360,96 10.035,23 2.460,54 1.220,— 2.377,57 1.782,43 4.060,04 843,58 3.018,03 183,81 1.194,91 3.799,71 307,39 1.911,81 12.297,84 12.247,23 2.839,60 5.798,35 626,14 1.784,35 1.993,32 823,59 20.000,— Opbrengst verkoop toegangsbewijzen catalogussen enz. tentoonstellingen en lezingen concerten verhuur aula Batig saldo Paviljoen Gemeentemuseum Afschrijving inventaris Paviljoen Verschillende ontvangsten Zakelijke uitga ven a. Telefoon b. Dienstkleding c. Onderhoud gebouw d. Onderhoud en aanschaffing meubilair (stoffering) e. Dageljjks schoonhouden f. Verwarming, verlichting en duinwater Onderhoud tuin Verschillende kleine uitgaven Zakelijke uitgaven: Kantoorbehoeften Telefoonkosten Reis- en verblijfkosten Drnkwerkkosten Propaganda Onderhoud gebouw Laboratorium en fotografisch atelier. Dienstkleding Onderhoud en aanschaffing meubilair Gas, verlichting en duinwater Verwarming Dagelijks schoonhouden m. Onderhoud museumtuin n. Meubelen (vitrines en encadrementen) o. Herstellen kunstvoorwerpen p. Kunsthistorische bibliotheek g. All Risks-verzekering bruiklenen r. Aankoop kunstvoorwerpen Organiseren van tentoonstellingen en lezingen t. Concerten u. Muziekmuseum en bibliotheek v. Bewakingskosten w. Kleine uitgaven Bijdragen Steun ten bate van zaken van weten schap of kunstbelang Bijdrage van de Gemeente in het Fonds voor de Verzamelingen van Kunst en Wetenschap Storting ontvangsten van de Dienst in het Fonds van de Verzamelingen van Kunst en Wetenschap

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 506