47 c. e. B. t./m. a. 4 t./m. 3 voor kinderen van 15 t/m. 20 jaar, van 15 Mei t./m. 31 Juli: Maandag, Dinsdag, Don derdag en Vrijdag van 16.30— 19.30 uur; Maandag, Dinsdag, Don derdag en Vrijdag van 16.30— 19.00 uur; Woensdag en Zaterdag van 14—17 uur. Maandag, Dinsdag, Don derdag en Vrijdag van 16.3019.30 uur; Woensdag en Zaterdag van 1417 uur; Maandag, Dinsdag, Don derdag en Vrijdag van 16.3018.30 uur; Woensdag en Zaterdag van 1417 uur; Maandag, Dinsdag, Don derdag en Vrijdag van 19—21 uur; Nog aan te leggen of in aanleg waren: d. van 15 t./m. 31 October: b. van 15 Mei t./m. 31 Juli en van 2 September t./m. 31 October: van 2 t./m. 14 September: van 3 t./m. 29 October: de speelterreinen aan de Beijersstraat en de Gaslaan. (Deze terreinen zijn bij wijze van proef bo vendien opengesteld voor de leeftijdsgroep van 1520 jaar.) 1. speelterrein aan de Beijersstraat. van 1 t./m. 3 April en van 9 April t./m. 14 Mei: Maandag, Dinsdag, Don derdag en Vrijdag van 16.3019.30 uur; Woensdag en Zaterdag van 1417 uur; b. van 4 t./m. 8. Maandag t./m. Zaterdag April en van 1 van 9.3012 uur en van Augustus t./m. 1 1417 uur; September: In het verslagjaar vond de openstelling plaats van de bij de „Haagse Stichting voor Lichame- lijke Opvoeding” in beheer zijnde speelterreinen i en speeltuinen van 1 April tot 1 November, vol- I gens onderstaand rooster. Evenals in het voorgaand verslagjaar zijn, in I verband met de buitengewoon fraaie weersge steldheid, de speelterreinen, uitsluitend onder toezicht van de terreinmeesters en de speeltui- I nen onder toezicht van de toezichthouders, tot 1 November in plaats van tot 1 October openge bleven. Van deze extra gelegenheid tot spelen in October werd door ongeveer de helft van het gemiddeld aantal bezoekers in de overige zomer maanden gebruik gemaakt. A. de speelterreinen aan de Capadosestraat, Carel-Beinierszkade, Schimmelweg, Schol- straat, Seinpoststraat en Vermeerstraat. van 1 t./m. 3 April en van 9 April t./m 31 Juli: VERSLAG HAAGSE STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING. Tak van sport. 0. 06. 00 0.94.50 ld. Evert-Wytemaweg (Sportlaan) 1. 12.00 Nieuwe Haven a. ld. ld. Speelweide met rolschaatsen baan. Aard van het terrein. Marlotlaan Rederijkerstrant Westbroekpark Zuid-Binnensingel Zuiderpark met plasvijver (bij het A.D.O.-terrein) Zuiderpark met piasvijver (bij Ligthart monument) Zusterstraat Zwarteweg Ligging van het terrein. Oppervl. in ha. 0. 28. 90 0. 07. 01 0. 30. 87 Aantal velden. Speeltuin. ld. Speelterrein. ld. ld. ld. ld. ld. ld. Speeltuinen. ld. ld. ld. Speelweide. Sportterrein l Sportterrein, uit sluitend voor schoolgebruik. Speelweide. ld. ld. 7. 56. 00 (incl. 0. 78. 00 ha. rolschaatsenbaan). 0. 25.00 0. 75. 00 3. 50. 00 Hannemanstraat Jan-Hendrikstraat Ketelstraat Nieuwersluisstraat Schenkkade Woudenbergstraat Breukelensostraat ’s-G ravenzandelaan Hemsterhuisstraat Julianastraat (L.) Rozenburgstraat Woudenbergstraat Ralsemienlaan Openstelling van de speelterreinen en speeltuinen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 516