J 47 c. c. F. b. 8 c. uur D. a. 4 werkdagen van 912 uur en van 1318 uur; Woensdag van 13—17 uur en Zaterdag van 1012 uur en van 1317 uur. Zaterdagmiddagen van 1317 uur. Zaterdag van 1012 en van 1317 uur. E. voor kinderen van 15 t./m. 20 jaar, van 15 Mei t./m. 31 Juli: Maandag t./m. Zaterdag van 9.3012 uur en van 14—17 uur. Maandag t./m. Vrijdag van 1619 uur; Zaterdag van 1318 uur; werkdagen van 912 uur en van 1318 uur; C. de speeltuin en piasvijver in het Zuiderpark (bij het ,,A.D.O.”-terrein). van 1 April t./m. werkdagen van 1018 uur 31 October: Zondag van 1117 uur. (De speeltuin en piasvijver bij het Ligthart- monument waren wegens herstelwerkzaam heden gesloten.) de speeltuinen aan de Mackay straat, Mient, Newtonplein, Newtonstraat, Oranjeplein, Peilstraat, Pieter-de-Hoochplein (L.), Rijs- udjksestraat, Dr.-de-Visser plein, Zusterstraat en Zwarteweg. van 1 April t./m. 31 October; b. van 1 Nov. 1947 tot 1 April 1948: b. van 15 Mei t./m. 31 Juli en van 2 September t./m. 31 October; van 3 t./m. 8 April en van 1 Aug. t./m. 1 Sep tember van 3 t./m. 8 April en van 1 Aug. t./m. 1 Sep tember: Maandag t./m. Zaterdag van 9.3012 uur en van 1417 uur. Maandag, Dinsdag, Don derdag en Vrijdag van 16.30—18.30 uur; Woensdag en Zaterdag van 1317 uur; Maandag, Dinsdag, Don derdag en Vrijdag van 16.30—18.30 uur; Woensdag en Zaterdag van 1317 uur; Maandag, Dinsdag, Don derdag en Vrijdag van 19—21 uur; van 1 t./m. 3 April, van 9 April t./m. 31 Ju li en van 2 t./m. 31 October: van 4 t./m. April en van 1 Augustus t./m. 1 September: van 1 November 1947 tot 1 April 1948: G. speelweide aan de Rederijkerstraat. werkdagen van 912 uur en van 1318 uur. 1 t./m. van t./m. en van t./m. 31 October: van 4 t./m. 8 April en van 1 Augustus t./m. 1 September: van 1 November 1947 tot 1 April 1948: de speeltuinen aan de Van-Nijenrodestraat, Sumatrastraat en de Zuid-Binnensingel. Maandag, Dinsdag, Don derdag en Vrijdag van 1619 uur. Woensdag van 1419 uur en Zaterdag van 1318 uur; werkdagen van 912 uur en van 1318 uur; 2. speelterrein aan de Gaslaan. van 1 t./m. 3 April en van 9 April t./m. 14 Mei: speeltuin aan de Vaalrivierstraat. van 1 t./m. 3 April, van 9 April t./m. 31 Juli en van 2 van 1 April t./m. 30 September: Tijdens de zomervacantie werden twee school speelplaatsen opengesteld, t.w. de speelplaatsen der scholen aan de De-Vliegerstraat en de Zaan- straat. Gedurende deze openstelling bezochten onderscheidenlijk 730 en 883 of in totaal 1 613 kinderen deze speelplaatsen. Gemiddeld per dag was het aantal kinderen onderscheidenlijk 28 en 34. De volgende staten geven een overzicht van het bezoek der kinderen aan de terreinen. VERSLAG HAAGSE STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING. b. a. a. c. Speelterreinen. Juni. April. Mei. Aug. Oct. Nov. Dec. Tot«al. 1. Beijerestraat 9 292 4 156 550 410 Totaal 55 653 39 329 27 684 410 9 275 8 900 5 745 4 200 5 110 3 495 1 735 1 994 654 240 767 5 152' 5 172 344* 4 123 3 370 3 093 592* 4 679 800 2 226 3 285 5 980 1 931 4 154 4 014 37 623 831» 38 683 34 769 22 205 2 321 38 602 16 217 20 254 27 262 6 273 1 053* 6 915 5 070 3 308 686* 6 010 1 965 3 591 4 458 5 519 978» 5 810 4 910 2 425 644» 5 300 2 152 2 584 4 020 7 219 4 033 4 599 6 590 a. 3. 6 661 456* 6 625 5 415 3 485 399* 6 119 2 726 2 827 4 774 39 487 ,34 342 I de rijpere jeugd. 2. Capadosestraat Carel-Reinierszkade Gaslaan Aantal kinderen, dat in onderstaande maanden de speelterreinen bezocht (verkregen door saxnenteJling van de gemiddelde aantallen op de speeldagen). Sept. Betreft openstelling in de avonduren voor J 32 040 5. Schimmelweg 6. Scholstraat 7. Seinpoststraat 8. Vermeerstraat Juli. I 3 295 1 655 545 2731 1121 11 277 545 Schoolspeelplaatsen. Bezoek aan de speelterreinen en speeltuinen enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 517