11 2 1 206 182 35 2 15 2 2 2 2 36 27 zodat 1 motorwagen No. 818 en 2 aanhangwagens Nos. 157 en 552 verloren zijn gegaan. Na de reeds in 1946 verrichte herstelling van 8 motorwagens en 15 aanhangwagens werd in het verslagjaar al het overige uit Duitsland teruggevoerde materieel door de N.V. Werkspoor te Utrecht en La Brugeoise te Brugge tot onze tevredenheid gerepareerd en in eigen werkplaats voor de dienst gereed gemaakt. De motorwagens Nos. 159, 166, 167 en 200 werden verbouwd tot aan hangwagens en genummerd 360, 363, 364 en 300. De motorwagens Nos. 151 t./m. 158, alsmede de door het bombardement op de remise Scheveningen onherstelbaar beschadigde aanhangwagens Nos. 701 en 710 zijn af gekeurd; deze wagens waren alle af geschreven en zullen worden gesloopt. Van de open aanhangwagens zijn 20 stuks, welke in 1944 reeds dicht gemaakt waren, onder het gesloten aanhangwagen-materieel gerangschikt. motorwagens gesloten aanhgw. 217 aanh open aanhgw. clectrische locomotieven pekelwagens oude mw. voor spec, doeleinden railreinigingswagens railslijpwagens lorries Op 31 December 1947 bestond het wagenpark uit: 170 155 35 2 13 2 2 2 1 De grote achterstand in de reparatie van motorankers is geheel inge haald, zodat voortaan de reparatie van defecte ankers weder geheel in eigen werkplaats kan geschieden. Ter voorkoming van het defect geraken van motoren, werd, in verband met hevige sneeuwval op Zaterdag 1 en Zondag 2 Maart, de dienst op deze dagen stopgezet; dit bleek een goede maatregel te zijn, daar geen motorankers verbrand zijn. Van het wagenpark waren op 31 December voor de dienst beschikbaar: 165 motorwagens 165 gesloten aanhangwagens 34 open aanhangwagens 2 electrische locomotieven 1 railreinigingswagen 2 railslijpwagens 15 pekelwagens. Voor grotere herstellingen waren 4 motorwagens, 2 gesloten aanhang wagens en 1 railreinigingswagen aanwezig bij de N.V. Werkspoor; het overige materieel stond voor kleine reparaties in eigen werkplaats. De aflevering van bestelde onderdelen en materialen gaat weliswaar nog langzaam, maar toch kan gezegd worden, dat de toestand van het materieel geleidelijk op wat hoger peil wordt gebracht. Helaas is dit niet het geval met het schilderwerk, daar schildersmaterialen ons nog niet in voldoende mate worden toegewezen. Door uitbesteding aan een schilders- firma wordt getracht de grote achterstand in te halen. Totaal. Buitenlijnen. Stadslijnen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 531