12 J. b. AUTOBUSMATERIEEL. Op 31 December bestond het wagenpark nit: Wagenpark. Op 1 Januari bedroeg het aantal autobussen: 47 Dieselbussen (Kromhout) 14 Benzinebussen (Chausson) 61 bussen in totaal, waarvan 56 stuks bedrijfsvaardig; de overige 5 stuks kwamen in de loop van het verslagjaar in bedrijf. 4 autobussen zijn in 1947 nog uit Duitsland terugontvangen, doch deze verkeerden in zodanig gehavende toestand, dat tot sloop moest worden overgegaan. Van de in bestelling zijnde 50 Kromhout-dieselbussen werden geduren de de maanden Juni t./m. December 29 stuks af geleverd. De overige 21 stuks zullen vóór de zomer van 1948 in ons bezit zijn. NIEUW MATERIEEL. De bij de N.V. Werkspoor in bestelling zijn de 16 vierassige motorwagens, welke alle van hetzelfde type zullen zijn, waren aan het einde van het verslagjaar in aanbouw. De bij verschillende buitenlandse fabrieken be stelde electrische uitrustingen en verdere onderdelen waren gedeeltelijk afgeleverd. De wagens zullen vermoedelijk in de loop van de zomer van 1948 worden afgeleverd. Een afzonderlijke opdracht werd aan de N.V. Werkspoor verstrekt voor de levering, in samenwerking met Belgische fabrieken, van 2 motor wagens, welke volledig volgens het Amerikaanse P.C.C.-systeem zullen worden uitgevoerd. Naar alle waarschijnlijkheid zullen deze wagens tegen het einde van 1948 gereed zijn. In- en uitwendig geschilderd werden: 7 stadsmotorwagens 11 stadsaanhangwagens 3 aanhangwagens van de buitenlijnen 15 pekelwagens. Uitwendig geschilderd zijn: 19 stadsmotorwagens 7 motorwagens van de buitenlijnen 8 stadsaanhangwagens 7 aanhangwagens van de buitenlijnen. Gedeeltelijk en bij geschilderd werden: 75 stadsmotorwagens 10 motorwagens van de buitenlijnen 58 stadsaanhangwagens 7 aanhangwagens van de buitenlijnen. Van de bij Crompton Parkinson Ltd. in Engeland bestelde 60 motoren kwamen enkele aan het einde van het jaar in ons bezit. De Westinghouse Brake and Signal Co. leverde een aantal luchtcompressoren af, alsmede vele onderdelen voor de verbouwing van de remuitrustingen van het mate rieel op de buitenlijnen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 532