13 76 Dieselbussen (Kromhout) 14 Benzinebussen (Chausson) 90 Bussen totaal. Teneinde tijdig te kunnen voorzien in de vervanging van buiten dienst te stellen autobussen, werd aan de N.V. Kromhout motorenfabrieken de levering opgedragen van 15 chassis; omtrent de levering van de hiervoor benodigde carrosseriën worden nog onderhandelingen gevoerd. Onderhoud en herstellingen bussen. Aan enkele bussen werden grotere aanrjjsehaden hersteld. Overigens werden de normale onderhoudswerken aan het busmaterieel verricht. III. Uitbreidingen en wijzigingen in de gebouwen en wachthuizen. Remise Lijsterbesstraat. Het bestaande was- en kleedlokaal van de cen trale werkplaats werd verbouwd en van nieuw sanitair voorzien; de Op 31 December waren aanwezig en in bedrijf: 5 personenauto’s, waarvan 3 stuks feitelijk hun technische levensduur reeds hebben overschreden, 2 geld transport wagens, 1 noodploegauto, 6 vrachtauto’s, 5 bovenleidingmontage-auto’s, 1 montagewagen op rails, 3 auto’s voor lasapparaten, 1 tractor voor railvervoer, 2 driewielers, 1 motorrijwiel. Aan de personen-, vracht-, montage- en verdere werkauto’s werden de noodzakelijke herstellingen verricht. Het aantal personenauto’s werd met 2 uitgebreid door de aanschaffing van een nieuwe „Chrysler” en „Ford”. De „Ford” bestelwagen voor geldtransport werd vervangen door een „Studebaker”. De in 1946 aangeschafte „Ford”-vrachtwagen werd omgebouwd tot tractor en doet tezamen met een éénassige oplegger dienst voor rail- en wisselvervoer. De bouw van een carrosserie met toreninrichting op de tweede der beide in 1945 aangeschafte „Fordson” chassis is in uitvoering. Ten behoeve van de technische dienst werd een „Jawa” motorrijwiel aangeschaft. Benzine: 255.298 l over 325.368 km of gemiddeld 1,27 km per Z. Disoline: 719.625 l over 2.875.104 km of gemiddeld 3,99 km per l. Benzinebussen gemiddeld 1,337 l olie per 100 km Diesebussen 0,550 l 100 Diverse gebouwen. c. PERSONENAUTO’S EN WERKAUTO’S. Brandstofverbruik. Motorolieverbruik.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 533