15 IV. Wijzigingen in de loop der lijnen. Herstellingen aan rollend materieel en tramlijnen maakten het moge lijk de diensten uit te breiden en te wijzigen, zoals hieronder nader om schreven: Lijn 3. 22 Juni, gelijktijdig met doortrekking van lijn 12, werd het eind punt Markenseplein teruggebraeht naar Goudenregenplein; ingaande 15 Juli werd wederom naar het Markenseplein gereden. Lijn 4. 16 Juni tussen-eindpunt bij Overbos in exploitatie genomen, zodat de wagens om de andere tot Overbos of tot Zijdelaan rijden. 6 November doorgetrokken tot Hildebrandplein. Lijn 7. 22 Juni eindpunt Goudenregenplein verplaatst naar Lijsterbes plein. Lijn 11. 3 April weder in exploitatie genomen van Hollandse Spoor tot Jacob Pronkstraat. 4 Juni doorgetrokken tot oorspronkelijke eindpunt lus Zeerust. Lijn 12. 22 Juni eindpunt Lijsterbesplein verlegd naar Markenseplein. Lijn 14. 4 Mei weder in exploitatie genomen van Kurhaus tot Lijsterbes plein. Lijn l1. 11 December in beide richtingen over de nieuwe Hoornbrug ge voerd. Diversen. Door zeer zware sneeuwval was het noodzakelijk de dienst op de tram lijnen op 1 Maart van 10 uur af en op 2 Maart de gehele dag stop te zetten. Ingaande 8 April moest gedurende enige tijd op de Paul Krugerlaan tussen Engelenburgstraat en Loosduinseweg enkelspoor worden gereden i.v.m. werkzaamheden aan het wyegdek en de sporen. Van 9 April af werd het verkeer over de brug Groot-Hertoginnelaan Waldeck Pyrmontkade geheel afgesloten t.b.v. de uitvoering van werk zaamheden aan die brug, zodat de lijnen 1 en 7 in beide richtingen via de Laan van Meerdervoort gevoerd moesten worden en lijn 10 tussen Swee- linckplein en Stadhoudersplein enkelspoor moest rijden. Op 26 April konden de lijnen 1 en 7, komende van de stad, weder hun oude route via de Groot Hertoginnelaan volgen. Van 22 Mei af werd ook in de andere richting weder de normale route gevolgd en met ingang van 23 Mei kon lijn 10 wederom dubbelspoor rijden. Van 19 Augustus t./m. 17 September werd op lijn 3 tussen Zoutman- straat en Veenkade enkelspoor gereden, in verband met asfalteringswerk- zaamheden in de Vondelstraat. Wegens vernieuwingswerken aan de sporen van lijn I2 moest tussen de Kieviet en 3 Papegaaien enkelspoor worden gereden van 10 t./m. 18 September in de richting den Haag en van 23 t./m. 31 October in de richting Leiden. In verband met de beëdiging van H.K.H. Prinses Juliana tot Regentes op 14 October, werden verschillende lijnen tijdelijk omgelegd. De door verschillende factoren ontstane stagnatie in de aflevering der 50 nieuwe Kromhout-autobussen heeft tengevolge gehad, dat nog niet alle geprojecteerde buslijnen in exploitatie konden worden genomen. Naar mate het autobuspark werd uitgebreid kon op de volgende lijnen de dienst aangevangen worden: a. TRAMLIJNEN. b. AUTOBUSLIJNEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 535