22 Transport f 29.078.290,12 800.000,— 1.000.000,— f 3.300.000,— 13e. 1.506.585,07 14e. 142.336,42 15e. 55.917,59 I Diverse debiteuren 16e. 153.992,30 17e. Emissiekosten der 3x/2 obligatielening 1937 84.000,— Totaal der activa f 31.021.121,50 le. f 300.000- f 200.0M,— 100.000,— f 34X1.000, 2e. 1.098.894,44 f 642.168,54 rente 456.725,90 f 1.098.894,44 3e. 2.820.000,— 4e. 7.839.499,61 f 7.839.499,61 5e. 1.487.111,78 Transporteren f 13.545.505,83 Passiva. Kapitaal Gemeente ’s-Gravenhage 4 aandelen a f 50.000, N.V. Haagsche Buurtspoorwegen 2 aandelen a f 50.000, 3*/2 Obligatielening 1937 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost 3x/2 Schuldbekentenis N.V. Haagsche Buurtspoor wegen Bankier Beschikbaar saldo. Kassa Vooruitbetaalde kosten Dit bedrag betreft vooruitbetaalde kosten voor vol gende jaren, zoals motorrijtuigenbelasting, etc. 1 f 2.820.000,— 3*/2 Schuldbekentenis gemeente 's-Gravenhage Saldo vorig jaarf 8.119.292,83 Hierop is afgelost279.793,22 f 3.008.000,— 188.000,— Kasgeldlening gem. Rotterdam f 1.500.000, Kasgeldlening gemeente ’s-Herto- genbosch Kasgeldlening gemeente ’s-Graven hage Reservefonds Saldo vorig jaar Belastingvrije toevoeging en a 3’/2 i 99 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 542