r 23 f 1.487.111,78 6e. f f 179.241,44 7e. 328.884.3S f 328.884,38 8e. 351.834,56 f f 351.834,56 9e. 2.913.911,36 f 2.424.782,47 489.128,89 f 2.913.911,36 10e. 337.517,37 lie. 5.215.871,25 f 5.620.195,82 f 152.980,— 19.923.89 Transporteren f 172.905,89 f 5.620.195,82 f 22.872.766,19 Vernieuwingsfonds intercommunale lijnen In dit fonds is gestort het volgens de concessievoor waarden vereiste bedrag. Vernieuwingsfonds Saldo vorig jaar Hieraan is toegevoegd: Storting minus uitgaven 4’/2 Lening Pensioenfonds 1930 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost 4/2 Lening Pensioenfonds 1933 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost Saldo vorig jaar Hierop is af gelost 4*2 Lening Pensioenfonds 1929 Saldo vorig jaar Hierop is afgelost 184.107,40 4.865,96 337.498,13 8.613,75 Dit fonds is gevormd op de wijze als aangegeven in art. 8 der overeenkomst van 28 Dec. 1926 tussen de gemeente ’s-Gravenhage en de N.V. Haagsehe Buurt spoorwegen. Fonds voor rollend materieel stads- en intercommunale lijnen Saldo vorig jaar Voor afschrijving van: 2 open aanhangwagens Nos. 700 en 710 20 gesloten aanhangwagens Nos. 600 t./m. 619 tot op f 1,— elk 14 motorwagens Nos. 171 t./m. 184 tot op f 1,elk Transport f 13.545.505,83 f 1.538.354,76 51.242,98 179.241,44 2,— 361.049,41 9.214,85

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 543