25 Transport I 19e. 20e. 2.434.524,40 21e. De verlies- en winstrekening omvat de navolgende rekeningen: Debet. f f f 36.127,47 4e. 108.521,47 8e. rollend f 7.388.046,59 Verlies- en winstrekening Totaal der passiva Restitutie Vennootsch. belast. 1942 Gereserveerd in 1947 1942 1943 1946 25.581,— 173.463,81 423.803,46 59.500,— 9e. 10e. 11e. 12e. 13e. 14e. 15e. 2e. 3e. 5e. 6e. 7e. 12.994,42 5.923,60 25.507,50 360.225,90 597.133,82 1.630.176,42 850.000,— 1.252.173,29 f 24.609.102,80 2.725.321,01 941.495,43 911.000,— 377.484,67 105.280,— 452.730,76 a. b. c. Fonds voor rollend trammaterieel stads- en inter communale lijnen, storting en rente Fonds voor autobusmaterieel, storting Fonds voor werktuigen en gereedschappen, storting Afschrijving wachthuizen, herstelkosten oorlogs- en bezettingsschade op diverse plaatsen Afschrijving herstelkosten oorlogsschade trammaterieel Afschrijving op inventarissen Reserve verplichtingen ongevallenwet 1921 Reservefonds, voor belastingvrije toevoeging en rente Diverse belastingen Storting Pensioenfonds Reservering voor belastingen Bedrag beschikbaar voor betaling aan aandeelhouders Vernieuwingsfonds, storting Vernieuwingsfonds interc. lijnen: Storting Rente a 3}^ Diverse crediteuren In deze post zijn begrepen verplichtingen tegenover het Pensioenfonds- Reserve voor belastingen en diverse belangen Saldo vorig jaar Ondern.belasting Dienst der lening, omvattende Rente schuldbekentenissen Rente 3j4 obligatiën Amortisatie Afschrijving emissiekosten 3'/2 obligatielening 1937 197.108,40 f 1.357.605,40 226.919,— 850.000 f 2.434.524,40 1.252.173,29 f 31.021.121,50 f 1.554.713,80 f 921,60 172.986,80 23.200,— Ie. 6.000,— 10.546,47 d.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 545