i) 1 32 Exploitetie-rekening. I (i. ONTVANGSTEN. Personenvervoer. f 14.980.135,13 Diversen f15.090.484,39 UITGAVEN. f 2. Exploitatie. Actieve dienst: Directie en bureaux Beweging 903.079,76jj Tractie i 70.524,54 Rollend materieel 1.384.370,66 Wegen en gebouwen 637.184,30 tl 7.401.043,65;. Totaal 3. Vaste lasten L 498.532,82] 7.912.902,11 Voordelig saldo f 7.177.582,28] ||f 344.786,89 4.061.097,50 13.325,6^! d 1. Alg. administratie kosten Electrisehe gelei dingen 110.349,261 11” Totaal ontvangsten Pensioen- en onder- i steuningsfondsen, I verzekeringen, huren, rijks- en polderlasten, enz. Totaal uitgaven II

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 552