33 Ontvangsten en vervoerde reizigers. I I ONTVANGSTEN. MAANDE N. 1947. 1916. i| 1947. 1946. Gld. Gld. Januari 1.053.918,08 851.600,87 10.684.703 8.591.574 Februari 817.776,43 9-569.048 8.289.964 Maart 899.024,06 10.492.172 9.096.557 1.166.555,31 April 1.004.440,22 11.806.629 10.097.467 O Mei 1.254.867,17 1.050.332,41 12.715.075 10.511.799 Juni 1.139.710,44 1.132.424,— 11.574.594 11.397.105 Juli 1.282.538,12j 1.230.331,30 12.984.958 12.407.975 Augustus 1.437.529,16 1.336.768,47 14.532.433 13.423.031 September 1.137.160,95 1.139.931,97 11.489.292 October 1.118.798,80 11319.442 11.614.380 November 11.373.092 10.910.751 11.783.803 December 10.734.907 Totaal 1.142.850,08 Totaal personenvervoer 110.349,261 Diversen Totaal-generaal 1.119.878,56! 1.155.534.76 Abonnementen, speciale diensten, enz. i' r REIZIGERS (excl. abonnê’s). I 1.286.032,06 14.980.135,13] 14.038.166,90. j 78.560,68 13.837.285,05i 12.752.134,84 1.152.326,24]! 1.079.093,87! 1.058.085,— 15.090.484,39) 14.116.727,58) 11.490.343 938.465,87 1.032.327,83 140.326.292 1 128.564.802

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 553