37 Bedryfsstatlstiek tramweg Den HaagWassenaarLeiden I,90 L90 8,33 io,33 11," Vervoer. 1947. 1946. f >5 55 5,88 5, »5 1783 O,89 1799 177’ O,34 1782 ,5 ,1 43.74S2 43.7452 56.Ó597 56.5597 13 19 10 16 13 •21 10 17 39.642 39.642 15 15 19 19 14 19 9 17 10,33 10,33 55 5» 12 21 10 17 15 15 19 19 55.506 55.506 Gemiddeld Gemiddeld 10,35 8,47 10,08 1O,08 10,°8 10,33 1," 4.95 4,93 ce 1.” I,9’ 656.1782 1.074.6338 1.730.812- 85.05Ï2 6.677.358 328.126 386 8.377.078 411.650 484 594.6303 1.054.613’ 1.649.243’ 81.043’ 7.476.603 367.401 453 9.428.025 463.294 572 22.801 88.140 19,271 20,35° 37,854 22.426 86.448 19,271 20,350 37,854 1 Januari 31 December 1 Januari 31 December 9,32 in dienst per dag ♦5 - 10,' 10,” 14,79 - 11,15 11,15 15,38 146^90 155,12},, gebruik, excl. rangeer- en verbindingssporen. Exploitatielengtede som der exploitatielengten van alle lijnen op 31 December, voor iedere lijn genomen de lengte heen en terug gedeeld door 2, excl. rangeer- en verbindingssporen. Constructielengte: het aantal km spoor op 31 December, incl. rangeer- en verbindingssporen, excl. sporen in medegebruik van andere groep of van vreemde maatschappijen. Verschil in 7 14 932.047,85 f 1.039.665,43 159.065,19 173.780,93 f 1.091.113,04|f 1.213.446,36 163,37 172,51 Baanlengtede op 31 December met sporen belegde straat- en weglengte, enkel spoor, inch sporen in mede- Maximum aantal motorwagens aanhangwagens motorwagens aanhangwagens ZOMERSEIZOEN. Maximum aantal motorwagens i aanhangwagens motorwagens aanhangwagens Per motorwagen en jaar afgelegde km I Gemiddeld volgens wagenpark op 1 Januari „31 December Per aanhangwagen en jaar afgelegde km Gemiddeld volgens wagenpark op 1 Januari „31 December Per motorwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende motorwagen Per aanhangwagen en dag afgelegde km Gemiddeld per dienstdoende aanhangwagen Aantal inwoners van Wassenaar op 31 December Leiden 31 Baanlengte in km per 31 December Exploitatielengte2) in km per 31 December Constructielengte3) in km per 31 December Aantal afgelegde mw. km n aw. Totaal aantal afgelegde w. km Afgelegde w. km per exploitatie km Aantal reizigers (excl. abonné’s), totaal per expl. km 100 wkm Aantal reizigers (incl. abonné’s), totaal per expl. km 100 wkm Opbrengst personenvervoer. Betalende reizigers Abonnementen, extra diensten, mil. vervoer Totaal Opbrengst per dag-km exploit.lengte dag-km baanlengte Wagenpark. Motorwagens aanwezig op 55 Aanhangwagens H *5 55 WINTERSEIZOEN. in dienst per dag

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 557