I 39 38 l{jn gedurende het jaar 1947. Overzicht van het vervoer per - Opbrengst LtJ- totaal nen. L IJ N E N. f f f f 266,59 Intercommunale 364,67 I'. I'. ’s-Gravenhage—Delft F. 1.186.956,04 5 I2. ’s-Gravenhage—Leiden Autobusdienst: r> n n 2.595,25 n 1.461,50 1.461.50 127,09 29. V. 11.692 1.042,- 4.600 Herenstraat (Rijswijk)Ypenburg 1947. 1946. f f Totale opbrengst f 12.331.583,71 f 11.110.245,92s 1,403 n 36.73840 j” 3162.204,- 1.443.102,- n n n 1.026.820,IIs n n 1.213.974,41 r> n n n n n Opbrengst jaarabonnementen n n Opbrengst abonnementen vervoerde reizigers n n Lengte in km heen en terug. Aantal gereden wagen- kilometers. abonnemen ten lijn- en netkaarten schoolkaarten stadstrajectkaarten. per wagen] per dag km km Exploi- tatie- coëffi- cient. 1947 1946 194,128 173,660 Aantal vervoerde passagiers (excl. abonné’s.) 6.623.416 8.577.823 8.317.782 4.123.101 6.757.180 4.502.269 10.134.376 8.242.501 9.819.283 7.511.564 12.272.920 5.784.740 2.535.332 4.088.591 11.599.533 12.828.490 6.677.358 7.476.603 14.680 4.015.503 4.823.406 1.148.117 6.709.426 90.064 5.945.635 1.315,12 375.747.49s 455.914,37 107.879,51 634.019,43 8.891,07s 565.291,65s f 161.167,08 151.720,80 if 2.318.288,85s l„ 1.224.472,34 590.234.94 257.413,165 426.481,565 661.685,9O5 859.666,39 834.985,52 423.981,07s 683.639,59 474.037,26 845.085,77 972.501.415 742.787,73s f 0,740 0,979 f 225,42 176,71 142,97 166,11 1. 3. B. G. K. N. D. P. 8. T. Totaal 1947 Totaal 1946 Totaal 1947 Totaal 1946 22,554 22,536 40,700 40,700 8,400 13,000 15,400 15,800 7,800 12,200 11,600 12,000 1.756.221,8 1.758.203,1 1.730.812,- 1.649.243,9 37.966.84 145.124,89 135.672,65 552.932,46 n/P S. T. 2.134,71 2.861,25 2.619,75 1.508,50 2.630,70 1.463,50 1.928,37 2.534,29 1.488,67 427,— 2.108,75 1.243,08 472,50 782,82 f 0,733 0,848 f 299,11 379,42 55,5 58,4 71,8 61,5 57,4 58,1 50,5 85,3 54,3 53,1 41.2 59,5 53,6 61,5 58,2 42.1 64,1 50,9 53,9 45,8 53,1 47,7 45,7 70,1 62,7 13,580 13,954 17,142 12,004 13,206 15,135 13,383 13,284 13,998 15,341 15,932 12,420 11,613 13,136 vorige kolom. lijnkaarten 1.504.089,105 1.671.488.84s 1.064.574,27 i 2.321,- 631.958,- 712.156,- 164.078,- 826.872,- 18.623,- 806.196,- 2.338,— 1.604,75 196,— 1.329,12 26.655,12 181.351,82 135.194,14 420.680,20 22.746.831 11.260.057 B. G. K. N. 96.200 85,400 99.290.878 96.999.652 283,79 169,65 419,88 350,80 380,63 353,36 456,04 260,82 213,02 179,76 44,2 40.9 59,- 54,8 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 20. 156,56 176,14 179,56 187,48 364,91 19,12 I 276.08 f 9.418.643,77s I 9.169.161,69s 1 ij n e n Totaal 1947 Totaal 1946 Totaal 1947 Totaal 1946 987.415,4 1.164.940,4 1.320.876,3 627.285,8 759.349,6 749.146,- 1.349.549,- 1.176.002,2 1.125.156,3 998.858,- 1.459.559,4 715.795,6 416.526,4 678.273,9 13.528.734,3 10.101.420,9 616.609,62s 812.394,10 779.806,92 384.357,16s 639.081,95 423.970,98 982.337,19s 800.366,66 926.544,76s 712.180,61s 1.166.994,39 549.598,29 240.274,87s 384.126,24s 39.799,94 l„ 47.147,61 i„ 6.865,78 30.615,35 f 24.203,89 25.701,94 f 2.149.058,65s 1.069.387,39 f 8.063,12 3.364,15 f 570.447.19 690.909,95 Turfmarkt—Alb. Thjjmstraat Eiberplein Holl. SpoorHarstenhoekplein VreeswijkstraatPotgieterlaan Grote MarktThorbeckelaan Loosduinen StuyvesantpleinKurhaus WaalsdorperwegHoll. Spoor. 1.336.073,26s 1.473.920,32s J 932.047,85 I 1.039.665,43s fl 0.013.294,85s 9.885.773,58s 0,567 0,661 0,709 0,701 0.805 0,477 0,750 1.315,12 417.885,43s 504.666,73 114.941,29 665.963,90 8.891,07s 604.625,30s Eleetrische tramlijnen. Stadslijnen: 1. Zuiderparklaan—Staatsspoor 3. MarkensepleinStaatsspoor 4. SpoorwijkViaduct Leidseweg 5. Appelstraat—Prinsessegracht 6. EscamplaanStuyvesantplein 7. LijsterbesstraatZ. H. E. S. M. 8. Holl. Spoor—Promenade Kurhaus 9. Wittebrug Kurhaus 10. FrankenslagStuwstraat 11. Holl. Spoor—Zeerust 12. MarkensepleinStaatsspoor 13. ZuiderparkZ. H. E. S. M. 14. LijsterbesstraatKurhaus 20. Meer en Bos —Kerkplein f 42.941,57 44.411,04 52.558,85 R 38.115,41 41.926,94 48.602,78 42.554,55 42.184,82 44.467,98 30.180,12 44.871,27 39.393,57 16.665,79 41.572,50 o ip 35S S 168.015.84 197.568,52 132.526,42 147.290,61 f 871.696,84 10.238.549,08s f 0,670 0,738 336,46 0,632 i 275,62 0,676 193,60 0,900 0,633 0,761 0,719 0,864 0,744 0,832 0,825 n 0,618 0,629 0.856 0.951 421,42 0.615 0,720 f 763.881,28 11.567.702,43

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 558