43. V 31. 32. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 44. 45. 46. 47. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 19. 20. 21. 22. Bijlagen. Zie voor alphabetisch register volgende bladzijde. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Gemeentelijk Scheidsgerecht. Boeten fonds. Gemeentelijke Fondsen (Stand der Gemeenteschulden (Overzicht der Gewaarborgde geldleningen (Staat van door de Gemeente Deelneming door de Gemeente in het kapitaal van maatschappijen enz. Verstrekte geldleningen (Overzicht van door de Gemeente Grootboeken der ’s-Gravenhaagse Gemeentesehuld (Verslag van de Gemeentebelastingen (Verslag van de directeur der Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage (Verslag van de Openbaar Slachthuis (Verslag van het Duinwaterleiding (Verslag van de Stichting „Centraal Badbeheer” (Verslag van de Gemeenteplantsoenen (Verslag van de Dienst der Reinigingsdienst (Verslag van de Gemeentelijke Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting (Verslag van de Dienst der Stichting „Centraal Woningbeheer” (Verslag van de „Stedelijk Belang” (Verslag van de N.V. Maatschappij tot exploitatie van Onroerende Goederen „Oekenburgh” (Verslag van de N.V. Bouwgrond-Maatschappij Wederopbouw’ (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor de Bouw’- en Woningtoezicht (Verslag van het Gemeentelijk Bureau voor de Huisvesting (Verslag van het Gemeentelijk 22a. Vestigingsbureau van ’s-Gravenhage (Verslag van de Liquidatie- Commissie van het Gemeentelijk Gemeentewerken (Verslag van de Dienst der Haagse Bouwmaatschappij (HABO) (Verslag van de N.V. Gemengd Bedrijf Haagse Tramweg-Maatschappij (Verslag van de N.V. Haven- en Marktw’ezen (Verslag van de Gemeentelijke Dienst van Crisis- en Distributiedienst (Verslag van de Gemeentelijke Gasbedrijf (Verslag van het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrjjf (Verslag van het Gemeentelijk Hypotheekbank, het Noodhypothekenfonds en het Rijkshypotheken- fonds (Verslag van de Gemeentelijke Leen- en Voorschotbank (Verslag van de Gemeentelijke Werklozenzorg en Personeelsvoorziening (Verslag van het Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze (Verslag van het Gemeentelijk Bureau voor Sociale Belangen (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Geneeskundige en Gezondheidsdienst (Verslag van de Gemeentelijke Ziekenhuizen (Verslag van de Gemeente Apotheek (Verslag van de Gemeente Lager Onderwijs (Verslag omtrent het Stichting „Onderwijsfonds voor Zieke Kinderen (Verslag van de Voortgezet Onderw’ijs (Verslag omtrent het Middelbare Technische School (Verslag van de Commissie van toezicht op de Gemeentelijke Visserijschool en Zeevaartschool (Verslag van de Commissie van toe zicht op de Gemeentelijke Archief (Verslag van het der Gemeente). Schone Kunsten (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Koninklijke Schouw’burg (Verslag van de „Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding” (Verslag van de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 5