1 Bijlagen. 25 22 30 6 18 22a 43 VI 10 46 31 47 32 17 43 20 42 19 39 41 40 14 15 1 45 35 46 4 11 34 16 No. 38 44 13 9 33 2 21 27 12 29 28 7 5 23 36 8 24 26 Apotheek (Verslag van de Gemeente Archief (Verslag van het der Gemeente) Badbeheer” (Verslag van de Stichting „Centraal Belastingen (Verslag van de directeur der Gemeente Beroepskeuze (Verslag van het Gemeentelijk Bureau voor Boeten fonds (Verslag van het Bouw- en Woningtoezicht (Verslag van het Gemeentelijk Crisis- en Distributiedienst (Verslag van de Gemeentelijke Duimvaterleiding (Verslag van de Electriciteits-Bedrijf (Verslag van het Gemeentelijk Gasbedrijf (Verslag van het Gemeentelijk Geldleningen (Overzicht van door de Gemeente verstrekte (Staat van door de Gemeente gewaarborgde Gemeentewerken (Verslag van de Dienst der Geneeskundige en Gezondheidsdienst (Verslag van de Gemeentelijke Grootboeken der ’s-Gravenhaagse Gemeenteschuld (Verslag van de Habo (Haagse Bouwmaatschappij) (Verslag van de N.V. Haven- en Marktwezen (Verslag van de Gemeentelijke Dienst van H.T.M. (Haagse Tramweg-Mij.) (Verslag van de N.V. Gemengd Bedrijf Huisvesting (Verslag van het Gemeentelijk Bureau voor de (Zie ook onder Vestigingsbureau) Hypotheekbank, het Noodhypothekenfonds en het Rijkshypotheken- fonds (Verslag van de Gemeentelijke Kapitaal van maatschappijen enz. (Deelneming door de Gemeente in het Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage (Verslag van de Koninklijke Schouwburg (Verslag van de Leen- en Voorschotbank (Verslag van de Gemeentelijke Lichamelijke Opvoeding” (Verslag van de „Haagse Stichting voor M.T.S. (Middelbare Technische School) (Verslag van de Commissie van toezicht op de Gemeentelijke „Ockenburgh” (Verslag van de N.V. Bouwgrond Maatschappij Onderwijs (Verslag omtrent het Lager (Verslag omtrent het Voortgezet ..Onderwijsfonds voor Zieke Kinderen” (Verslag van de Stichting Plantsoenen (Verslag van de Dienst der Gemeente Reinigingsdienst (Verslag van de Gemeentelijke Scheidsgerecht (Verslag van het Gemeentelijk Schone Kunsten (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Schouwburg (Verslag van de Koninklijke Schulden (Overzicht der Gemeente Slachthuis (Verslag van het Openbaar Sociale Belangen (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting (Verslag van de Dienst der „Stedelijk Belang” (Verslag van de N.V. Maatschappij tot exploi tatie van Onroerende Goederen Vestigingsbureau van ’s-Gravenhage (Verslag van de Liquidatie- Commissie van het Gemeentelijk (Zie ook onder Huisvesting) Visserjjschool en Zeevaartschool (Verslag van de Commissie van toezicht op de Gemeentelijke Wederopbouw (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor de Werklozenzorg en Personeelsvoorziening (Verslag van het Gemeen telijk Bureau voor Woningbeheer” (Verslag van de Stichting „Centraal Zeevaartschool (Verslag van de Commissie van toezicht op de Gemeentelijke Visserijschool en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 6