3 GEMEENTELIJKE FONDSEN. 1 i BIJLAGE a. Stand der fondsen. Naam van bet fonds. Fonds voor ambtenaars-eigen pensioenen 1. f 2.708.733,31 t 159.970,54 f 2.548.762,77 2. 360.231,82 81.258,01 278.973,81 3. 326.319,45 17.063,03 309.256,42 1» 1.494.896,62 f Brand verzekeringsfonds 38.375,02 1.533.271,64 4. 5. 32.294,05 7.383,78 39.677,83 6. 7. 167.657,17 3.824,93 171.482,10 de woning 8. 1.222.098,59 111.962,82 1.110.135,77 4.253,26 Reservefonds van de productie bedrijven. 4.253,26 9. 11 1? 2.379.871,26 van het Grondbedrijf. 22.327,53 2.357.543,73 10. 3.103.869,18 78.501,81 van de uitgegeven terreinen. 3.182.370,99 11. 3.440.411,10 97.309,40 Ertpachtsfonds 3.537.720,50 12. 1.275.460,20 33.481,79 Reservefonds van de Gein. Hypotheekbank 1.308.941,99 13. van het Noodhypothekenfonds 14. 185.210,55 25.867,80 159.342,75 van het Rijkshypothekenfonds 15. 16. 807.992,83 65.808,30 873.801,13 44.167,— 1.107,33 43.059,67 Boetenfonds 17. n 31.362,502) Burgemeesfer-lle-Monchyfonds 23.895,19 55.257,69 18. Totaal f 17.584.828,89 f 348.580,22 f 419.557,06 f 17.513.852,05 By Raadsbesluit van 12 Mei 1947, Bijl. 177, is dit fonds, met ingang van 1 Januari 1947, aangewezen als afzonderlijke tak van dienst. 2) Saldo op 1 Januari 1947. Onderhoudsfonds ter zake van exploitatie Boekenfonds voor middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs Reservefonds ter zake van de woningbouw en de woning-exploitatie Fonds voor de pensioenen van de leerkrachten bij het bijzonder voorbereidend onderwijs z Fonds tot bestrijding der kosten, voortvloeiende uit de Ongevallenwet 1901 (1921) Fonds voor uitkering aan personeel, vallende onder de Verord. no. 10 van 1927 Vermeerderd in 1947 met Verminderd in 1947 met Stand op 31 Dec. 1946. Stand op 31 Dec. 1947. Fonds voor de verzamelingen van Kunst en Wetenschap

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 81