I I 9 I ii H hl Oil Ji 1 STAAT III. 7 3?^ 3 •sg ?s2£ si 75 5 c VERSLAG GEMEENTEBELASTINGEN. 1945/’46. 1946/'47. Soort van het onderwijs. f f f f 2.594,— 7.553,- 8.426,— 6.860,— n ff n 3.638,— 137,— 3.370,- n n 173,— 2.051,— 2.191,— 2.224,— 233,— 1.958,— n n ff ff n 2.430,— 1.684,— 2.430,— 2,- 1.682,— ff n 1.349,— 1.225,— 1.461,— 112,— 221 1.004 ff n n ff 327,— 327,— school school voor voor 915,— 2.488,— 3.097,— r> n 352,— 2.340,— n Totaal f 4.603,— Totaal f 5.743,— 1947 7 038 929 75 4 172 5 323 412 19.005,65 246.959,35 18 1 151 3.202,95 1943 19« 1945 1946 i) voortgezet l.o. uitgebreid l.o. gewoon l.o voortgezet gewoon l.o. uitgebreid l.o buitengewoon l.o. Oninbare posten. f 15.594,80 9.780,90 18.904,15 17.715,20 ff ff Bedrag der kohieren. 33.124 33.970,— 6.881,— n Bedrag der ontheffingen en der oninbaar- verklaringen. n Zuivere opbrengst. 5 321 4 989 3 084 5 652 38 17 Bedrag der kohieren. 35.770,— 28.266,— 6.737,— 25 15 ff ff ff ff ff ff ff Honden afgemaakt in het asyl. ff ff ff ff ff 13 2 Zuivere opbrengst. 49.403,— 192.069,— 1.983,— 3.153,— 3.525,— 1 082 1 399 1 287 1 208 1.295,— 5.227,— 1.106,— ff ff ff ff ff ff 33.638,— 26.427,— 5.950,— f 5.313,95 5.803,65 6.838,65 5.090,05 3.153,— 3.662,— 2.326,— 1.579,— 112,- 611,— 369,— 5.744,— 341,— 1.867,— 5.817,-1 2.132,— 1.839 787,— 997 1 280 1 226 925 si sc ■S3 5 O 23 26 31 24 2.840,— 6.509,— 212,— 2.212,— 693,— 13.927,— 354,— 5.583,— 8.084,— 922 842 924 687 33.173,— 152.494,— 2.382,— 31.829,— 28.743,— 5.775,- n 51.638,— 413.054,— ff ff 72 117 61 283 Bedrag der ontheffingen en der oninbaar- verklaringen. 5.474,— 140.649 229.686 268,- T5 «J '5-S c ê-i sS o o a 2 o Honden opgevangen door politie. i oo <ri o o Niet belastbaar. Houders van geldige diploma’s. ff 51.015,— 351.921,— 5.430,— 136.408,— 177.336,— Gemeentelijke centrale maehineschrijven jaarcursus in machine- schrijven netto-opbrengst f korte cursus in machine- schrijven netto-opbrengst cursus in stenografie netto-opbrengst Openbaar voorbereidend l.o. ff ff ff ff Bijzonder gewoon l.o. ff ff Openbaar middelbaar onderwijs voorbereidend hoger onderwijs Middelbaar technische school Zeevaartschool Cursussen tot opleiding voor de examens le, 2e en 3e stuurman (in 1945/’46 zijn geen cursussen gehouden) Openbaar handelsavondonderwijs avondnijverheidsonderwijs voor jongens en meisjes Kweekschool voor onderwijzeressen bij het voorbereidend onderwijs Openbaar avondnjj verheidsonderwij s, voorbereidend tot de visserijschool Visserijschool (de school is in 1945/’46 niet geopend geweest) Gemeentelijke centrale maehineschrijven jaarcursus in machine- schrijven netto-opbrengst f 1.154, korte cursus in machine- schrijven netto-opbrengst cursus in stenografie netto-opbrengst Schoolgeldheffing (schoolgeldjaren 1945/1946 en 1946/47). STAAT VI. Verschillende van de hierna genoemde bedragen zullen nog wijzigingen ondergaan ten gevolge van nog op te leggen aan slagen, nog te verlenen ontheffingen en verdere oninbaarverklaringen. ff 418.798,-1 5.815,— 142.516,— 235.503,— f 51.729,— 193.648,— 2.095,— 52.249,— 8.795,— f 135.127,30 136.976,55 100.815,05 144.761,30 f 36.013,— 159.003,— 53.227,— 365.848,— 5.784,- 141.991,— 185.420,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1947 | | pagina 95