12 Afgegeven werden 12 506 enkelvoudige en 957 samen gestelde afkeurbewijzen. Herkeuring werd niet aangevraagd. De staat op blz. 8 geeft een overzicht omtrent slach tingen, voorwaardelijke goedkeuringen en afkeuringen in de keuringskring te ’s-Gravenhage. In deze staat betekenen de letters: V.G.goedgekeurd op voorwaarde van sterilisatie; V.G.T.goedgekeurd op voorwaarde van verkoop in het klein onder toezicht (vrijbank), terwijl de letters a, b, c, d en e aangeven, dat men te doen heeft onder scheidenlijk met .normale slachting, noodslachting wegens ongeval, slachting zonder dat levende keuring heeft plaats gehad, ziek of wrak dier, dan wel gestorven dier. Uitvoercertificaten werden 35 maal tegen betaling af gegeven. Repressieve keuring. Bij de repressieve keuring werden afgekeurd 2 361 kg vlees, 349 kg vet, 473 kg organen, 1 377 kg koppen en beenderen en 433 kg vleeswaren. waren, 4 728 kg gezouten darmen en 139 393 kg ge smolten vet; hiervan werden aan export onthouden: 25 runderen, 9 graskalveren, 2 vette kalveren, 55 var kens en 4 schapen. Dit onderzoek leidde tot afkeuring van 214 kg vlees, 126*/2 kg organen en 664 kg koppen en beenderen. Voor uitvoer naar het buitenland werden ter keuring aangeboden 500 runderen, 267 graskalveren, 852 vette kalveren, 7 nuchtere kalveren, 3 831 varkens, 2 713 schapen, 10 922 kg organen en delen, 107 494 kg vlees- VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Diersoort. Afwijkingen vóór het slachten. Temperatuur. Afwijkingen na het slachten. Statistisch overzicht. Controle op het Bedrijf, in slagerswinkels, vleeswarenfabrieken enz. 7 Afkeurbewijzen. Herkeuring. 7 6 2 1 1 5 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Uitvoercertificaten. Tbc. van het boeggewricht. Chronisch pneumonie. Tbc. van de hersenvliezen. Rugwervelfractuur. Abscessen in de rugwervels. Leucaemie. Absces in de larynx. Thrombose van de Venacava. Tumor van de kaakboezem. Rechter dijbeenfractuur. Polyarhritis. Pleuropneumonie. Endocarditis. Acute miliair tbc. van de longen. Hydrocephalus. Septische mastitis. Mond- en klauwzeer. 39,2—41,5 38,7—40,6 40,1—40,6 39.3 42,0 38,8 40,9 38,0 39,4 38,8 38,7 39,1 39,1 38,7 37,6 38,1 38,3 De directeur van het Openbaar Slachthuis, P. VAN RIJN. Paard (veulen) Varken Schaap Rund ff ff Graskalf M ff ff Keuring op grond van de Vleeskeuringswet. Aantal gevallen. Versnelde stotende ademhaling ff ft ft >f ff Dwangbewegingen Liggend per as Kreupel Psoroptesschurft Keuring op grond van art. 70 van de Veewet. het bepaalde in art. 8 van Kreupel rechts voor Versnelde ademhaling Slingerende gang ff ff Liggend per as ff ff ff Mager, gezwollen lymphklieren Snurkende ademhaling Versnelde ademhaling Etterige neusuitvloeiing Rechts achter kreupel Liggend per as

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 133