J t 8 s «o s GRAFISCHE VOORSTELLING VAN DE GEMIDDELDE BEVOLKING VAN 'sGRAVENHAGE, HET GEMIDDELDE WATERVERBRUIK PER HOOFD EN PER ETMAAL IN LITERS EN DE TOTALE HOEVEELHEID OPGEPOMPT GEZUIVERD WATER PER JAARVAN 1875 AF. 1910 -1922 IS WATER GELEVERD AAN NABURIGE GEMEENTEN (OPMERKING: VAN -BEVOLKINGSLUN WATERVERBRUIK PER HOOFD EN PER ETMAAL IN LITERS OPGEPOMPT GEZUIVERD 17.000 I6.OO0 19. o 00 IA 000 13 000 12 000 II 000 LIT!B 10 000 100. 9 000 90 80 8 000 z 70. 7 000 60 6 000 50. 5 000 4 0.00 40. 30. 3 000 20. 2 000 z 10 I 000 o 2 2 UilIMP- I 40 O «3 O._ tn WATER PER JAAR IN DUIZENDTALLEN m5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 159