I 5 B lil H ,B.,A 2 Jt 2l I i ii li jli li 4' 6 H ,)4 12 ife r 1 c - li Si 1 Bs ■i f lil ■c -I 4 I I* I 1 5 - I J 1 Administrateur. Directeur. Tak van dienst. S. P. Hoekema 1- 3-48 1- 1-47 A. Annotée A. Arink 1-12-47 P. A. Frequin 1- 1-47 de afdelingen de rangen. Aantal ambtenaren der Secretarie op 1 Januari 1951, gesplitst en naar Afdelingen. 3) 3 2)2 4 1 23 15 1 10 6 7 7 1 2 ,2)1 »)1 1 *’)1 ii 9 '•)1 2 3 8 38 3 5 1 1 5 1 1 4 2 2 5 1 26 1 1 1 3 4| - 3 2 2 4 28 1 4 1 2 2») 1 2 1 1 i«)l 1 59 51 86) 18| 7 2| 64 12! 6 9 8 4 81 96) 11 1 2 3 Statistiek en Voorlichting (Bureau voor) (B.S.V.) Openbare Werken en Volks huisvesting (O.W.V.) Steun aan Hulpbehoevenden (Comité tot) Algem. Secretariedienst Huisvestingszaken (Bur. voor) Kabinetszaken (K.Z.) Kunstzaken (K.) Militaire Zaken (M.Z.) Onderwijs (O.) Sociale Zaken (S.Z.) R. P. Baas Ir H. G. C. Cohen Stuart Jhr P. H. Verspyck 14 Kamerbewaarder, concierges, boden, portiers en chauffeurs Chef-drukker Telefonisten 1 1 1 17 2 1- 5-41 1- 8-50 1- 1-47 Th. M. Gundlach H. A. F. Könings W. J. de Wijs Th. A. van Hilst V. P. L. Laforêt W. A. van der Horst. E. Hofmeijer Th. M. Gundlach S. L. Achilles F. Kruuk 4 6 36 1 8 12 1 1 Datum van in diensttreding als zodanig. 1-10-46 16-11-32 1-11-49 1-10-47 1-12-45 1-1148 1-11-41 1- 5-49 1- 3-38 1- 7-48 1- 6-49 66 51 1 c, 1 A 1 Adm. 2 B, 2 A i ■)2 2 1 2 2 ‘)2 1- 6-49 15- 8-19 J. J. Riem Vis J. F. Kok Dr W. Moll (archivaris) J. C. W. Kauderer Mej. J. M. Smelik (wnd. leider) Ir K. Dees H. L. Kooper J. B. G, M. van Pelt (hoofd) Ir A. J. Gurck Ir H. F. A. Roodenburg. Ir E. H. Berkhuijsen J. G. W. Bolomey 8 3 3 1 4 10 J. Kaal W. A. Engels F. C. H. Böhmermann. 53 28 8 15 7 34 ,7)87 4!- 2!-! Directeuren en administrateurs van de takken van dienst op 1 Januari 1951. Datum van in diensttreding als zodanig. 10 3 622 49 1 8 i 5 «)5 1 1 6 1-10-38 1- 6-49 23- 9-41 15-10-46 1- 9-47 1- 9-46 1- 8-47 1- 5-27 15- 2-35 1-11-42 1- 3-48 1- 9-48 1- 8-45 1- 9-45 11- 5-45 1- 6-41 1- 6-49 3 1 1 8 11 1 C, 1 A 1 C 1 3- 2-25 1-10-38 1- 1-23 1-12-49 1- 2-48 1- 9-45 1- 8-37 12- 8-49 1- 2-46 1- 8-50 1-10-46 1-11-46 680 15) controleur C1«) registrator A I8) inspecteur B; 1“ 1 Adm. 1 B, 1 A teur B13) inspecteur A14) kassier B 17) w.o. 4 inspecteurs van het onderwijs: 1 inspecteur A; 20) informateur. 8 “2 1 C, 1 A 4 1 C, 1 A 1 J. A. Putto, arts Ir J. P. van der Ploeg H. E. Nottrot C. A. Taselaar W. D. Boll Dr W. Meijer Dr J. W. B. van der Stigchel S. G. A. Doorenbos P. de Graaff G. H. J. Berckenkamp Dra J. V. C. BakkerHefting J. A. Nijkamp G. van den Beukel J. H. Carpentier Alting P. van Rijn W. C. A. Riem Vis Dr Ir F. Bakker Schut t.< 3 -S l'öiï 2° c Registrator B; 2) registrator A; 3) w.o. I boekhouder A en 1 kassier B; 4) w.o. 3 chef-typistes; 5) w.o. 2 bedienden; 6) w.o. 1 kassier C; 7) w.o. 1 controleur C, 1 controleur B en 4 controleurs A; 8) w.o. 1 kassier D; 9) w.o. 1 adj. kassier D; l0) w.o. 1 bediende; u) steho-typiste12) inspec- 4S 46 7 1 Accountantsdienst Apotheek Archief. Begraafplaatsen Beroepskeuze (Bureau voor Bouw- en Woningtoezicht Credietbank Crisis- en Distributiedienst Duinwaterleiding Electriciteits-Bedrijf Gasbedrijf Gemeentewerken Geneeskundige en Gezondheids dienst Grondbedrijf Haven- en Marktwezen Huisvesting (Bureau voor de Hypotheekbank Keuringsdienst van Waren Museum voor het Onderwijs Plantsoenen Reinigingsdienst Schoeiseldienst Schone Kunsten School- en Kindertuinen Schoolkinderzorg Schouwburg (Kon.) Slachthuis Sociale Belangen Wederopbouw en Stadsontwikkeling Werklozenzorg en Personeelsvoor ziening Woningdienst Ziekenhuizen I CQ 1111 E o EfEi U Alg. Zaken en Archief (A.Z.A.) Belastingen (B.) Bevolking, Verkiezingen, Bur- I gerlijke Stand (B.V.B.)I Economische Zaken (E.Z.) Financiën (F.) 15 IC, 2B, IA 1 Adm. 1 B, 2 A 1 1 IC, IB, IA 2 12 n TD 1 A O 10) W.O. 1 C, 2 A- 34 110 |45 5)21 3 '0)26 6 214 11 2 5: 1 13 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 20