tl hi 38e B g “é°-7 4^- INhih I» ïiïMh :F fj 1 f h «r hl l Jïê 1 4 1 i M 01 Wil Wlitii «TUï i iïziK --- e“ e e e e d F1 F" i si|ï in l-c E Sffl 2 E li II c 5 o a> 00 a-- l 1 _2°zs I’S J 1-1 1 s e I il I Itf il -J c i öf| - Hf elf |41 |f is is 21:8. Pil 23 §2 Ah-: :l1 lil* g 17 e e e e 1 en 17 e s s 1 es‘ sf| Ifl s :f tisll -si ié 21 3X s^i li ’■q ,?§ig xj v i|| si s lï?J e Is 1 I e e “li I I s’Mii hs E 87 87 g £t 8 - 8 2*~ 2 g 31 5 I a g I 5 5 .E S .2 •g R L 5 8 I. 8 5 cq 8 L I. L vn cm oo cq cm s© o r- C-' SC SC L L cq' vj SS IÉ - r'F s° oó ~3 L L 00 M SS S I I I I I I I I L L 8- cq L L cq S f oo C» -8 e o £-8 2 g K g >- ■2 "a? 1 is? c' - 2’ L L L l L en Z vn m 00 cm os sc r- OS en Tt 00 O Z oó s© x© cq O' O' CM m O m r- i i ei f-2 e 8ɧ g E s- I c 5 x 5 L L 27 f- OC «n cm =-=% 3 5 °H:F 1 3 &2 “■S-f llt'ü 23 s O-'-0 o g 3q§ oó Z ëïl .8 f s s®£ I 5 2 g 2 8 r~ 3 8 -2 21 g-8 2 0 g. I Z 5 2 - - - - 3 3^ '4 - S 1 >g 1 t» o I >-2 »- i5 o a 2io st "E-0 I8fi 1.1.1 1.1.1.1.1. i sl““ L. g 5> 8| o£ t 5 d s ii| ffi co 05 ”-ST 5 ^Z h E 5 g G- 3 c =i °E 5 Jl" 2 8 o Z *<§Ös£o s s s s s s 8 |-5 E 5 s isS 1 S X S i5 o 8 5 SjS c s I 2 'F B.-J s s êSE i -g 51 S> E S8E 1 I S SZ E c 9- t f s s s s 5? I Z 2. O S j - 2 -S -ï 73 8?. -5 «iz' s-ü=-:« s I 2x~ -ég zs s 1 r e 8 E C j? 1“ 8 x •8 c s 0 F s. L L L L L L x f 001 1 0gX*£ g ^Ss 7 8 gö tl“saZ£ P -8 5 ss-s lil 2 O o -Ex^ |-8Ê S gE VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GRONDBEDR11F. CM R r r oo K) CM c-1 Ox en oo en en en en ox CM r- oo cq cm xc en en Ox r- xt rt \©ooenx©r-s©oox© 00 Tf c Tt x© Ox o Ox OX -rt 00 CM Ox OX OO OS CM Os O C- x© 8 n O Tf ’t ir, -rf x k, r- r- oo r— oo os ■'t 00 oo o Ki as en cm r- en kx os oo Os O oo -"F en O K) en m oo Cs r^- oxooooxcx© OxenOxsCOOenxCs© v~, Os xf Os Ki O K. x© C' Tt Ki SO en en O en en s© en 00 OO en CM Os Tt Ki OX O' CM CM Tt OC Tt O O Kj OX sooc 00 Tf os CM kj x© 00 SC CM CM O. OS x© en O X© 00 CM 00 Ki SC K, Tt 7t Ki s© Os ’t CM en CM O c R R R R SC CM «n so c- 00 Ox C CM en Tt cq cq cq cm cm K) CM Ki Z cMcnTtKxxor-ooox '^■XtXtTt'^TtTtTr o OS en r- oo en en TF Ki SC en en en oo r i cq CM en en en en en Os CM 30 o H- O o -□ 0 V o a ei ag -p ffi 6 Z Z ei 4 4> ffi cö ai 5 Z K> ■g> 0 ei a ■~j 1 5 JJ VI 1 ■-> ffi 3 M as c a o oo oo en c> oo Z 3 cm’ en Z 5 5 cn a. a> -Q E 8 o Q g. s .E 8 o o in o a 2 jj te 4) Z 2 cq Os CM CM 8 oo cm’ en K) O cm’ e^; cq en sD CM SC Os en O 2’ Os Os Os K. SC •Z CM os cn 0 o> 5 a> c _2 ro CQ un en K) OS OS c s© CM 02 00 vn oo r"- O en •n sq <N K; en 3'b: g S cü «5 G3 p unoo 8S Os' R R un o' en CM K) Tt rt OO rt wn <C cq -rt un <n r^- oo os r- o r- un oo Ki xr sq cm os «n r~- sC C-’ en oo’ en Os Os os os r- cm CM CM cm en 'et un sc r- oo os 'et-^tTr'f'et't-nt'er o 'et 't' V? r- O' en 't 00 CM n- rt tT r~ O CM r- en r- k> OS 00 oó SO rn gs oo Os cq en xt o aS <u en 88 j. CÖ as J *c o 5 ’5^ 5 g£ i 2.2 g 2 -• C- - si c 3 c £•3 U R S-o E o 0 00 O O K> Tt CM enenoo© cM-^tenosr^cM cq’ oó r- sc cm Os 00 en K> os 00 OS Tt ^t ck Js O O ■3^ 03 cë Sx c-8 N 5 <D sc 00 en nr rt k. m CMC-KSsCensDOSO rt s© en cq k1 un cm Z - 00 oó oó en en -et wn so on os O 00 os Ö5 aS cü C 09 aS u T3 S 5 S 2 2 a 5.2 o - R R r- 5 8 •o E - o o rj R R R R Jj i O <l> O 7 u O oü •o c s| Q N C CS 3 o g£ -□ c c 3 2 c O 00 cm r- x© os 00 en r- cqooos enCKïO un r- xt o r~ sc os cm Tf Z C Sf Z Z sDOOsTtsDOSCMsC S©TtrtOOK)«^iOs C N g 00 en sc cq en 2 c j2 o as 00 aS C ■E5 *1 as aS o c o o -o 2 5g 8NO 2 - 22 -ffi R R as 8 <u c I ffi Si 71 rffi I J g oó o C a> O 'C <L> 7Z V O d sg ■si gis? 2 o is o c o o u a. E o &E 5 o en Z S XJ g g E - r ■s 5 8 c w V 2 - 2 :!U o gis ■o -7 ei 8 OD cn -J-. c <L> N o •ffi c o C o 2 g .22, d Z 4 8 -8 -8 ^^ZcqJïoOn RRRRRRRR 'ao o 2 03 03 ei •o o c o «3.X- 2 IS g> iZJ 1 fe - 5 C cq’ en cq’ rt’ -s 5 s x -8 JtarF SfjiJlfiO - "(S^ZBIUON 1 c - - c - I s s s s Soft. g M J, as aS J g •••’-§ C O c -J <n 8 1 2 O ffi r/ °0 c c <D <D l rs n o c cc “o^x:l/Qï- 2 - cc °in "E-C - |£E u C O 5 s 2 S 2 -3§ <u cÖ a3 N f§ 95 Z J3 Z "g Eu g R R R M C M d Jc 2 8 U g O U-73 O as Q C O K c R J2 E i! E |ffl2ï L> c* 2 5 03 öO aS C h k CU e 'et Kj SC en en en §■8 g cÖ 5 >N z^É Z c as o -o s W u. 2 03 oc so CM K, O', en xc Tt - CM -8 -2 9 g gS z“ •s’? Pt 8 S3 I S I H 72 d •e8 -Elg_ IK -0--= O c S~ M 3q C g c 2 p2S-->c°2> o go - 1 - *22 s s 5 g 'S E c X ss 00 Ox O CM en tF 2 Q 2 o <L> 75 <L> O T5 ÖO - O O -- o o öo ^=3 C" 4 4 -- -© 00 <u 73 "O c K ei as e C I SE S ~ss S o te 4) 'c o C S CM IL TJ ffi O 4> 70 5 o 5 *c 4! o st e aS .E S3 8.2 K te Ks G "O u 22 00 x x: g .its "c c c 4) as J fels 2 o J O o O o. cx G. 1/5 O .E X E -g c c 3 -g USE 0 «.£7 £2 ^oo' I ■f Ö- U §Z U <u 5 O CÖ 8 3 *c 2 dOt~ r. v> r. 7> as s s e--" CM CM rq CM CM F"- Z O cT en 3!7®'ö^oc5o' n - n - o. - en Ki R R R R R R o 032» 2 5 co S. 5 ■s §..2 -2 s E cq en S i» o E c v-8 M cs c S v<5£ 5 E ■o j» •- S-8z £0-“"’»? §S5 v'| ^-82 0S R g C tX R R

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 237