18 12 VERSLAG CENTRAAL WONINGBEHEER Verschillen. Artikel. Benaming. ƒ2.155,62 127,55 6.818,— Totaal der Baten 749,98 57’55 913,49 2.937,22 510,24 ƒ33.072,34 ƒ2.898,88 Nadelig Saldo ƒ29.472,34 ƒ35.460,98 5J XVIII. XIX. Totaal der Lasten Totaal der Baten 418,— 100,— 200.— Totaal na tussentijdse wijzigingen geraamd bedrag. 418,— 100,— 200,— 6.197,40 2.058,22 4.607,22 6.421,10 1.141,65 417,14 7,02 166,29 320,46 75,80 637,79 127,55 Minder geboekt. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. I. II. III. IV. V. ƒ36.290,34 6.818, ƒ5.054,50 2.155,62 0,86 92,98 33,71 De administrateur van de Gemeentelijke Woningdienst, TH. M. GUNDLACH Geboekt in 1950. 78,90 108,35 5.500,— 600,— Gezien Namens het Bestuur van de Stichting „Centraal Woningbeheer” L. J. M. FEBER, voorzitter. A. C. STAS, secretaresse. 1.670,— 6.500,— 1.250,- 41’33 395,31 5 13,90 VI. Exploitatie-Rekening van de Dienstgebouwen bij het complex „Zomerhof" over 1950. ƒ39.890,34 ƒ44.307,05 6.818,— 8.846,07 1.670,— 5.000,— 500,— Lasten. Onderhoudskosten Afschrijving op eigendommen Rente terzake bouwkosten Storting in het „Huurverlagingsfonds” Grond- en straat belasting, sluisgelden, enz Brandassurantie Rente waarde grond Huurderving, onverhuurd Huurderving, oninbaar Kosten verwarming Kosten electrische verlichting Kosten waterverbruik Kosten schoonhouden Kosten telefoon Onderhoudskosten inventaris, enz Salarissen en arbeidslonen Aandeel sociale lasten komende ten bate van art. XIV van de Lasten der Stichting „Centraal Woning beheer” Subsidie „Sociale Wijkcentra” Diversen Baten. Bruto huur winkels Diversen Opbrengst warm water Inkomsten Badinrichting Verhaal van pensioensbijdragen 4.000,— 719,98 1.035,82 Aanvankelijk voor 1950 geraamd bedrag. 697,40 1.458,22 4.749,98 719,98 1.035,82 409,64 58,25 51,— 3.445,65 5.500,— 600,— 409,64 58,25 51,— 3.445,65 ^„Memorie 7.000,— 300,— 1.250,— 5.000,— 250,— 100,— 5.500,— 4.000,— 719,98 1.035,82 409,64 58,25 51,— 3.445,65 Memorie 7.000,— 400,— 1.250,— 5.500,— 250,— 100,— 6.250,— 7.320,46 475,80 1.208,67 5.104,69 307,55 86,10 7.163,49 6.818,— 8.846,07 Meer geboekt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 260