1 29 6 1 Bovendien zijn nog in gebruik 745 zg. tussenmeters met 4 322 lichten. 92 094 58 405 Het gemiddelde aantal lichten (meters en abonne menten) per verbruiker bedroeg op 31 December 1950: 9,90 tegen 9,69 per 31 December 1949. GASMETERS. Het aantal gasmeters in gebruik op 31 December 1950 (waarvan 13 323 functioneren als gewone meter). bedr°gewone meters 92 094 Deze aantallen zÜn gespecificeerd in de onderstaande penningmeters co /Inc tabel. PARTICULIERE GASVERBRUIKERS. Het aantal gasverbruikers bedroeg VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. Gasaflevering. 155 000 m’ De voorraad gas bedroeg op 31 December 1950 zodat werd afgeleverd 97 878 726 m’ 97 878 726 m’ 100,— pCt. Datum. Totaal. Verschil 3 735 1 355 Capaciteit naar het aantal te voeden lichten. 150 100 D16 30 20 10 3 5 5 3 1 1 3 44 14 32 115 11 3 6 2 2 22 7 1 1 22 8 73 119 184 237 83 17 178 1 1 1 37 1 3 89 1 56 190 15 +211 —211 —15 1 1 1 +20 20 568 126 7208 1 2 1 16 95 12 1 4 54 30 130 77 55 1 11 9232 5 13 1 1 5 3 5 4 18 6 18 55 100 69 50 16 106 192 18 17 3 84 223 282 553 912 2| 5 17 60 95 60| 50 31 Dec. 1950 31 Dec. 1949 De voorraad gas bedroeg op 1 Januari 1950. Voor aflevering kwam in 1950 beschikbaar: Steenkoolgas Watergas 149 772 146 037 Aantal abonnementen. 18 18 Over abonnements- lantaarns. 98 064 726 m’ 186 000 69 760 334 28 149 392 Aantal lichten. 41 42 1 21 149 754 146 019 Aantal meters. 2 267 11 326 66 873 (4.72 pCt.) 1 482 624 1 415 751 Aantal lichten. 68 3084 .87 017 106 m’ 1 155 725 3 095 165 1 384 739 497 104 723 091 350 176 3 655 620 56 56 Waaronder voor eigen gebruik. -2 30 11 136 1,181 3,162 1,414 0,508 0,739 0,358 3,735 4 624 4 269 133 1389 42 2017 2 452 253 8761 191 6485 93 463 1 26 verdeeld als volgt Particulieren Gemeentegebouwen Rijswijk Voorburg Hoek van Holland Delft Eigen verbruik Gasverlies Aantal meters. Aantal lichten. HOOFDSTUK VI. 8133 164098 1 5 3 17 7 57 40 60 70 95 100 560 Gewone meters. SII groen 14 341151 Over gewone en penningmeters. 88,903 pCt. 3000'2000 1500 1000 500 400 300 200 209 45 2706 12799 6274 9577 43495 9974 178 3623 84 515 1 26 HOOFDSTUK V. 1568 231 53|2780 13257 6394)9763 54747 102131 430)87)846)39950 23681 i 546 201 41 2631 12765 6057 9110 50537 I i 9 65 3 735 (2,56 pCt.) W Wöj 80 jOp 31 Dec. 1949 in gebruik reparatie magazijn magazijn Loosduinen Veranderd van gew. meters in penningmeters Veranderd van penningmeters in gew. meters Oorspronkelijk afgevoerd in verband met bombardement Veranderd van 30 in S II groen Ontvangen van leveranciers in 1950 Totaal Op 31 Dec. 1950 in gebruik reparatie magazijn magazijn i oosduinen Afgekeurd Verkocht Totaal -1 -2 10 57 |16| 34 151|100 560 350 60 602 35963 21430 150499 119 2346 362 69 665 36636 23172 146760 61 3369 Penningmeters. 30 20 10 333 6589 1 430)87|846|39950|23681|164098 155 902 1 568:231I53|278O| 13257 6394)9763 54747 10213

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 362