30 30 6 7 ij t VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. III. Toelichting op de Bedrijfsrekening 1950 (Kapitaaldienst). Aanleg en uitbreiding. Verwerkt in 1950. Wijzigingen in begroting 1950. Restant. Niet meer benodigd. 2.600.000,— 2.600.000,— 2.600.000,— 2. Stoomketels enz. 9.300.000,— 9.300.000 9.300.000,— 5» l 850.000,— 850.000,— 850.000,— 350.000,— 350.000,— 350.000,— 5, 1.35O.OOO,— 100.000,— 625.000,— 850.000,— SS ss 296.100,— 296.100,— SS SS SS 215.000,— 315.000,— 127.400,— 87.600,— 87.600,— SS SS SS SS SS SS SS nacht- 500.000,— 404.000,— 404.000,— SS SS 53.705,— 53.700,— 5,— 5 SS SS SS SS 2. Transformatorhuisjes 1950 no. 635, corr. SS 1.625,— 1.600,— 25,— 25,— SS ss SS SS e. Gebouwen en terreinwerken 1.933.828,— 650.000,— 5.458.700,— 1.202.300,— 4.256.400,— 4.256.400,— SS SS SS Openbare verlichting. 421.300,— 24.100,— 300.000,— 421.300,— SS ss SS SS 95.300,— g. Diversen 80.000,— 95.300,— SS SS SS SS SS 24.294.897,— 4.654.600,— 19.640.297,— 30,— 19.640.267,— 4.291.195,— 3.300.000,— SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS SS 1.375.000,— 6.967,— 35.900,— 67.967,— 65.300,— SS ss ss SS SS SS 1.375.000,— 6.967,— 35.900,— 2. Nettransformatoren 3. Kabelnet 4. Huisaansluitingen 6. Schakelinrichtingen 7. Diversen Beschikbaar op begroting 1950. 90.000,— 400.000,— 240.000,— Verhoogd met 600.000,verz. 1950 no. 187, corr. no. 243/486 F Raadsbesluit d.d. 2 Jan. 1950. Verhoogd met 56.100,—, toegestaan bij besluit van B. en W. van 16-10-1951 no. 268 000, afd. F. Verlaagd met 100.000,— verz. 1950 no. 195, corr. no. 239/810 E.Z. Raadsbesluit d.d. 8 Mei 1950. Verlaagd met 100.000,— verz. 1950 no. 195 corr. no. 239/810 E.Z. Raadsbesluit d.d. 8 Mei 1950. Verhoogd met 4.000,toegestaan bij besluit van B. en W. van 16-10-1951 no. 268 000, afd. F. Verhoogd met 53.705,verz. 1950 no. 635, corr. no. 261/221 F Raadsbesluit d.d. 8 Jan. 1951. Over te brengen naar 1951. Verhoogd met ƒ6.800.000,verz. 1950 No. 187, corr. no. 243/486 F Raadsbesluit d.d. 2 Jan. 1950. Verhoogd met 2.500.000,verz. 1950 no. 621 corr. no. 261/560 EZ Raadsbesluit d.d. 18 Dec. 1950. Verhoogd met 350.000,— verz. 1950 no. 187, corr. no. 243/486 F Raadsbesluit d.d. 2 Jan. 1950. Verhoogd met 850.000,verz. 1950 no. 187, corr. no. 243/486 F Raadsbesluit d.d. 2 Jan. 1950. I Onverwerkt crediet op 1 Jan. 1950. 1.575.900,— 157.967,— 465.300,— 600.000,— 1.35O.OOO,— 100.000,— 600.000,— 82.500 95.900,— 200.900,— 151.000,— 429.400,— 600.000,— 82.500,— 95.900,— 5. Electrische inrichtingen enz a. Productiemiddelen 1. Turbo-generator enz. c. Verkoopmiddelen. 1. Meters. 4. Kolentransportinrich tingen 3. Inrichting voeding- stations enz. Verhoogd met 97.200,toegestaan bij besluit van B. en W. van 16-10-1951 no. 268 000. afd. F. d. Terreinen. 1. Onderstations Verhoogd met 675,verz. no. 261/221 F Raadsbesluit d.d. 8 Jan. 1951. Verhoogd met 950,verz. 1950 no. 575, corr. no. 259/965 O.W.V. Raadsbesluit d.d. 27 Nov. 1950. Verhoogd met ƒ2.800.000,verz. 1950 no. 187, corr. i no. 243/486 F Raadsbesluit d.d. 2 Jan. 1950. Verhoogd met 17.772,toegestaan bij besluit van B. en W. van 16-10-1951 no. 268 000, afd. F. Verhoogd met 57.100,toegestaan bij besluit van B. en W. van 16-10-1951 no. 268000, afd. F. 1.267.500^— 4.100,— 2. Installaties voor stroomlevering Verhoogd met ƒ2.600.000,verz. 1950 No. 187, corr. no. 243/486 F Raadsbesluit d.d. 2 Jan. 1950. Verhoogd met 100.900,(Bij aanhangig voorstel tol herziening van de bedrijfsbegroting 1951, zal dit bedrag alsnog op de begroting worden gebracht). Totaal beschikbaar in 1950. Verhoogd met 15.300,toegestaan bij besluit van B. en W. van 16-10-1951 no. 268 000, afd. F. b. Distributiemiddelen. 1Onderstations, transfor matorhuisjes en -zuilen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 377