I 30 I f I J I VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK ELECTRICITEITS-BEDRIJF. verlichting 1950. Totaal. Omschrijving. Bedrag. Totaal. Omschrijving. 1.010.127,98 Vergoeding kosten der Openbare verlichting 28.322,— 1.010.127,98 f 1.010.127,98 1.010.127,98 Omschrijving. Bedrag. Totaal. Totaal. Bedrag. Omschrijving. 53.230,22 53.230,22 53.230,22 53.230,22 XI. Omschrijving. Totaal. Bedrag. Totaal. Omschrijving. 217.470,95 Vergoeding werken voor anderen 82.506,36 f 217.470,95 f 217.470,95 winstrekening 1950. Totaal. Baten. Bedrag. Totaal. Bedrag. Lasten. 10.212.754,44 Saldo Energierekening 3.071,26 728.810,— 54.643,75 Saldo winst 10.267.398,19 10.267.398,19 11 Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Stroomverbruik Overige kosten Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Stroomverbruik Gloeilampen Overige materialen Rente Afschrijvingen Overige kosten Aandeel beheers- en admini stratiekosten Lonen en salarissen, inclusief sociale lasten Goederen, materialen en overige kosten 13.608,95 11.322,43 28.298,84 Vergoeding kosten van de Openbare dienst. Feestverlichting Verkeersobjecten Urinoirverlichting Stroomverbruik Rente Nog geïnde, reeds afge schreven vorderingen Overige bijzondere baten 834,76 50.737,73 De administrateur, TH. A. VAN HILST. 934.329,94 6.200.000,— IX. Rekening der Openbare 238.403,26 436.499,57 37.754,67 41.436,38 46.747,45 90.500,— 90.464,65 s 3 \f 1.146.496,61 I 1.986.571,64 Bijzondere baten: Gezien: De directeur, H. F. A. ROODENBURG. XII. Verlies- en X. Rekening van de Openbare dienst 1950. 134.964,59 --- 217.470,95 Saldo Distributierekening Saldo Verkooprekening Bijzondere lasten Uitkering aan de Gemeente voor de ondergrond Uitkering aan de Gemeente voor beheerskosten Huisvestingskosten Overige bijzondere lasten Werken voor anderen 1950. 30.000,— 100,000 75.519,94 f 20.016,63 18.185,70 3.705,46 I 11.322,43

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 381