INHOUD. ALPHABETISCH REGISTER. ill I Grondgebied en eigendommen - I Bouw- en Woonverordening Brandverzekeringsfonds Brandweer Bruggen Burgemeester Burgemeester-De-Monchy-fonds Burgerlijke Stand Bijzonder onderwijs Echtscheidingen Eerste Hulp Erediensten Eigendommen (Grondgebied en Erfpacht Exploitatie-Mij. Scheveningen N.V. Faillissementen Financiële besluiten (Verschillende Financiën 14 42 60 16 16 28 li' Demobilisatie-Comité, ’s-Gravenhage (Plaatselijk Demobilisatie-uitkering Detailhandel Diensten (Organ, v. Gemeentebedrijven en Diensten (Takken van Dienstgebouwen Dienstplichtadministratie Dienstplicht, lichtingen Dierenbescherming Directeuren en administrateurs Distributie Doodschouw Drankbestrijding Drankwet Drenkelingen (Redding van Bijlagen I. Het Bestuur II. Bevolking 30 17 16, 17, 18 26 30 42 21, 31 56 27 49 33 64 30 14 10, 11 10 61, 62 61, 62 24 12 29 25 23 23, 24 23 Blz. 25 16 22 27 1 51 14, 15 47 14 10 60 29, 30 17 14 16 17, 18 1,2 22, 23 16 10 33 47 33 51 10 10 t/m 13 -13 III. Grondgebied en eigendommen IV. Financiën V. Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid VI. Openbare gezondheid VII. Volkshuisvesting VIII. Waterstaat IX. Verkeer X. Landbouw, handel en nijverheid XI. Arbeid XII. Maatschappelijke steun en voorzorg XIII. Volksontwikkeling en -opvoeding XIV. Erediensten XV. Landsverdediging Blz. V, VI 1 14 16 16 18 24 25 27 27 28 30 32 47 60 61 Blz. Aankoop grond16 Academie van Beeldende Kunsten49 Administrateurs (Directeuren en12 Adviesbureau voor Alcoholisme23, 24 Afgifte Bewijzen goed gedrag7, 62 Afgifte Bewijzen Nederlanderschap27, 28, 62 Afstand van grond (Kosteloze 16 Alarmeringen22 Algemene Politieverordening18 Ambachtsbedrijf30 Ambachtsscholen49 Ambtenaren van de Burgerlijke Stand15 Ambtenaren (Gemeente-) 10, 11 Ambtenaren der Gemeentesecretarie11 Ambtenaren van de Politie18, 19 Ambtenaren bij de takken van dienst10, 11 Anjerfonds (Haags 33 Apothekers24 Arbeid30, 31 Arbeidende klasse (Vereniging tot verbetering der woningen van de Arbeidsbemiddeling Arbeidstherapie Arbeidswet Arti et Industriae (Nederlandse Vereniging Autobusdiensten Avondnijverheidsscholen College van Burgemeester en Wethouders1 Colleges van curatoren48 Commissie voor de Prijzen30 Commissiën uit de Raad (Vaste 3, 4 Commissiën, waarvan alle of enkele leden door de Raad of door Burgemeester en Wethouders zijn of zouden zijn benoemd4 t/m 10 Commissiën (Overige- en Besturen)4 Commissiën van Toezicht op het onderwijs49 Comité tot steun aan hulpbehoevenden (Gem. 9, 33 Conservatorium voor Muziek (Koninklijk)56 Consultatiebureaux36 t/m 39 Coöperatieve verbruiksverenigingen29 Crediet- en bankwezen (Geld-,)29, 30 Criminaliteit20 Crisis Comité (Haags in liquidatie9, 34 Geboorte Gebouwen (Gemeente-) Geestelijken Geld-, crediet- en bankwezen Geldleningen Gemeentebedrijven en diensten (Organ, van Gemeentebegroting Gemeentebelastingen Gemeentebestuur. Gemeentebrandweer Gemeente-eigendommen Gemeentegebouwen Gemeentelijk Comité tot steun aan hulpbehoevenden Gemeentelijke inspectie van het onderwijs Gemeentelijke Schoeiseldienst Gemeentelijke studiebeurzen Gemeenteontvanger Gemeentepersoneel 4f,42 Gemeentepersoneel (Rechtsherstel Bad- en zweminrichtingen 25 Baden (School- en Zee-)25 Baggerwerk (Waterverversing en 27 Bankwezen29, 30 Bebouwingsvoorschriften27 Bedrijven en diensten (Organ, van Gemeente 14 Begraafplaatsen25 Begroting16 Belastingen17, 18 Beroepskeuze (Voorlichting bij 31 Bescherming van dieren24 Bescherming van kinderen, vrouwen44, 45 Besmettelijke ziekten25 Besmettelijke Veeziekten1 Bevolking14 Bevolkingsregister15 Bewaarschoolonderwijs. Zie Voorber. onderwijs47 Bewaking rijwielen21 Bewijzen van goed gedrag62 Bewijzen van Nederlanderschap27, 28, 62 Bibliotheken (Leeszalen en 54 Bioscoop- en toneelvoorstellingen (Toezicht op 21 Blindenzorg Bond Vacantiebezigheid voor schoolkinderen( Haagse 2J)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 3