1 I 38 r - 8 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. de gemiddelde duur der verpleging in Omschrijving. Totaal. patiënten. babies. babies. babies. 55 4 49 143 2 45 675 595 18 15 Specificatie: 89,34 4,99 5,67 297 024 900 1 040 Totaal Gebouwen. 1 040 Totaal 24,93 3de klasse patiënten. Gemiddeld aantal ontslagen patiënten per dag Gemiddeld aantal overleden patiënten per dag Aantal ontslagen patiënten in pCt. van het totaal aantal patiënten Aantal overleden patiënten in pCt. van het totaal aantal patiënten Aantal in verpleging gebleven patiënten in pCt. van het totaal aantal patiënten 667 813,76 Zuidwal Zusterstraat Stevinstraat Interne ziekten Chirurgie Gynaecologie Besmettelijke ziekten Long-tuberculose Keel-, neus- en oorziekten Obstetrie Dermatologie Babies Orthopaedic Neurologie Urologie Inwonend personeel. 978 42 20 In verpleging gebleven op 1 Januari 1950 Opgenomen Totaal verpleegd Ontslagen Overleden Totaal afgevoerd In verpleging gebleven op 31 December 1950 288 257 95 70 58 50 47 45 42 35 32 21 2 55 57 53 2 4 4 4 33 759 792 701 46 747 1 48 49 49 590 9 770 10 360 9 229 536 9 765 II 483 494 465 11 476 20 138 158 143 Aantal beschikbare bedden op 31 December 1950: Zuidwal 978, Zusterstraat 42, Stevinstraat 20, totaal I 040. Gemiddeld aantal opgenomen patiënten per dag 30,84 29,16 1,63 Het totaal aantal verpieegdagen bedroeg Het grootste aantal verpieegdagen kwam' voor op 27 April1 Het kleinste aantal verpieegdagen kwam voor op 1 Januari Het gemiddeld aantal verpieegdagen per dag bedroeg Het gemiddeld aantal verpieegdagen per patiënt bedroeg in de afd Interne ziekten33, Chirurgie21,10 Urologie23,85 Orthopaedic38,90 Keel-, neus- en oorziekten12,— Gynaecologie18,25 Obstetrie17,30 Dermatologie28,15 Neurologie33,30 Besmetteiijke ziekten29,35 Babies14,95 Inwonend personeel27,30 Het gemiddeld aantal verpieegdagen per patiënt in het algemeen bedroeg het aantal verpieegdagen en 2de klasse j patiënten. 657 11 257 I II 914 10 644 595 I I 239 i: I. Overzicht van het patiëntenverloop met vermelding van de verschillende afdelingen gedurende het jaar 1950. 1ste klasse

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 500