47 Aankopen: Bruiklenen: 16 b. Instrumentenverzameling. Schenkingen: Schenkingen: Aankopen: a. Bibliotheek. VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. Muziekhistorische afdeling. v.Lijn 6—50, v.Lijn 26—50, v.Lijn 38—50, v.Lijn 39—50, HZ 193 OKANT 2025 OKGR 131 OKI 364 OKI 365 OKI 366 aardewerk, 1715, OKI 367 OKI 368 1714, OKI 369 OKI 370 1726, OKI 371 OKI 372 1434, OKI 373 OKI 374 OKI 375 Sister, J. B. Lefèbvre, Amsterdam, 18e eeuw; OKI 376 XCI, OKVO 643 OKVO 644 OKVO 645 OBM 39 1275, OMT 217 v.Lijn 31—50, v.Lijn 3250. v.Ljjn 33—50, v.Ljjn 3450, v.Lijn 35—50, v.Lijn 36—50, v.Lijn 37—50, v.Lijn 29—50, v.Lijn 3050, v.Lijn v.Lijn v.Lijn 27—50, v.Lijn 28—50. 1496, 1542, Een pedaalharp, mahoniehout met bronzen ornament, hoog 168, diam. 77; Een strijkstok, staal, model Vuillaume, lang 74,5; Een piano Ignace Pleyel, midden 19e eeuw, mahonie houten klankkast, lang 230, breed 136, hoog 92,5; Een spleettrommel, met bovenzijde grof uitgesneden mannenkop, lang 176, diam. 33 cm; Een roephoorn, Congo, ivoor; Een moderne Pipa, China, lang 91, diam. 23,8; 1192, 1500, Van J. C. E. Graaf van Lijnden te St Michielsgestel: v.Lijn Van Mevrouw J. A. Smit—Vroege, Kinderdijk; een pianola, voorzetapparaat voor mechanische piano, gemerkt ..The Aeqian Company Metrostyle Pianola”, hoog 90, lang 103.5, breed 43: hierbij 25 rollen; Van Ir W. H. Meerburg, Salisbury, South Rhodesia: Zanza, Rhodesia, lang 12, grootste breedte 10.7; Van de Heer B. Ph. Romondt, Voorburg: 1732, Blokfluit, Roemenië, lang 83, diam. 2.4; Van Mevrouw G. J. Doornbosvan den Heuvel Rijnders, 's-Gravenhage Fluitwandelstok, le helft 19e eeuw, lang 83: Van de Familie Chorus te Echt: Piano, 120 X 125 X 32 (uit elkaar genomen, onderdelen kunnen nog dienst doen); Van de Heer J. F. Fey, Rotterdam; Speeldoos, mahoniehout, Zwitserland, begin 20e eeuw, lang 71.5, breed 35, hoog 27. Van Mevrouw de Weduwe Jan van Gilse, Amsterdam: De muzieknalatenschap (manuscripten) van Jan van Gilse; Van de Heer J. Sikkermeier, ’s-Gravenhage: 2 werkjes van zijn hand; Van de Heer K. F. van der Wel, Rotterdam: 1 muziekwerk; Van de Heer G. Vellekoop, Rotterdam: 1 boekwerk van zijn hand; Van Mej. P. Beydals, Rotterdam; 2 muziekwerken; Van Querido’s Uitgeversmij, Amsterdam: 1 boek van Prof. Reeser; Van Mr S. Bottenheim, Amsterdam: Levensbeschrijvinlg van Dr Sarphati; Van Mej. M. A. Sauerbier, ’s-Gravenhage: 2 boekjes; Van Mevrouw C. GüntherSpoel, Hannover: Onvolledige partituur Mann, Foto van het Eerste Nederlandse a capellakoor met beschrij ving; 3 Manuscripten van Arnold Spoel, 2 Portretten van Greta Spoel, 1 Portret 40-jarig jubileum Arnold Spoel, Foto werkkamer van Arnold Spoel, Foto Arnold Spoel met vrouw en dochters: Van Mevrouw E. M. KupferschmidtHakkert, 's-Gravenhage: Een collectie van 114 foto’s van kunstenaars, voorzien van hun handtekening; Van Mej. H. W. M. Beneker ’s-Gravenhage: partituur (manuscript) „Herfststormen”; Van Mevrouw H. Visser, ’s-Gravenhage: Prent van Ludwig van Beethoven, gravure 55.5 X 42.5 (gegra veerd door L. Dake); Van de Orde der Vrijmetselaren, ’s-Gravenhage: Een aantal programma’s, Overlijdensbericht van de Heer Rombach. 1433, Van de Heer J. Vedral te ’s-Gravenhage: XXXI, ------ Van de Heer M. Kasana te ’s-Gravenhage: XC, Kendang, Djocja (Indonesië); Van de Gemeente Dordrecht: Blokfluit, midden 15e eeuw. beschilderd in blauw 15e eeuw, aardewerk. Toiletstel, bestaande uit een spiegel, twee flacons, een vierkante doos, twee ovale dozen, een schaal tje en twee borstels. Haags zilver, verguld, ge merkt 1665 (Aangekocht met steun van de Ver eniging „Rembrandt”); Skyphos, zwartfigurige stijl, Attica, 580575 v. Chr., aardewerk, h. 8.7, diam. 17; Kruik, met zilveren deksel, Raeren, gesigneerd JM 1588, Duits grès, h. 26, diam. 15; Diepe kom, Oost-Perzië, beschilderd met een eend op gele fond, He eeuw, aardewerk, diam.27: Schotel, beschilderd met voorstelling van een ruiter, 12e eeuw’, Perzië, diam. 27; Diepe kom, Perzië, blauw geglazuurd, met rozet ten en relief versierd. diam. 21; Diepe kom, Klein-Azië, met Chinese motieven, diam. 23: Schaaltje, Perzië (District Sultanabad), zwarte beschildering onder turkoois glazuur, 2e helft 13e eeuw, aardewerk, diam. 23; Kan, Mesopotamië, onverglaasd, decor en relief, 11e12e eeuw, aardewerk, h. 12.2, diam. 13; Albarello, Perzië, bedekt met blauwe glazuur, 2e helft 12e eeuw, aardewerk, h. 18, diam. 11.2; Bakje, Perzië, versierd met decor in zwart slib, onder turkoois glazuur, 2e helft 12e eeuw, h. 6.3, diam. 14.6; Schaaltje, Byzanthyns aardewerk, versierd met vogel, sgraffitto, 14e eeuw, aardewerk, h. 7, diam. 12.1; Kom, Perzië, turkoois glazuur over relief, 2e helft 12e eeuw, aardewerk, h. 14, diam. 19.5; Kom, gele glazuur over sgraffitto decor, Egypte. 13e14e eeuw, aardewerk, h. 7, diam. 18; Kom. vogels in sgraffittotechniek en groen ge ruit streepdecor, Perzië, (Garrus-district), 12e 13e eeuw, aardewerk, h. 7, diam. 19.3; Kom, versierd met drie vogels in sgraffittotech niek door plantdecor gescheiden, Perzië, He12e eeuw, aardewerk, h. 5.8, diam. 17.5; Potje, China, beschilderd in rood en zwart, prae- historisch aardewerk, h. 8.5, diam. 12.5; Kan, hals in de vorm van een hanekop, China, Tang-dynastie. aardewerk, h. 33. diam. 18.4; Pot, China, ingegrift ruitdecor, onverglaasd, prae- Han, aardewerk, h. 10.6, diam. 15.2; Twee kandelaars, vervaardigd volgens een ont werp van J. A. Meissonnier, 18e eeuw, verguld brons, h. 29, diam. 17.8; Schotel, versierd met de figuur der „Temperan- tia”, 1611, Caspar Enderlein, tin, diam. 47; 150 t/m 550, Kaststel, Duits porselein, vijf-delig, met a jour gewerkte hals en deksel, h. 21.5, diam. 25; Saksisch porseleinen groepje, voorstellende „Zomer”, 18e eeuw, h. 23, diam. 10; 750, idem, voorstellende „Herfst”, h. 23, diam. 8.5; 850, t/m 2550, Koffie- en theeservies, Saksisch por selein, geel, 18-delig, 18e eeuw; Lampetkan, Haags porcelein, 18 eeuw', h. 23. diam. 17.5; bijbehorende kom, h. 7.5, diam. 31; Terrine met deksel, Loosdrechts porcelein, h. 10. diam. 16.5; bijbehorende onderschotel; Glas met portretgravure, 17 eeuw, h. 16, diam. 9.3; idem, h. 16, diam. 9.1; idem, gestipt, h. 16. diam. 9.1; Spiraalglas, 18e eeuw, h. 17, diam. 7.2: Glas, 18e eeuw’, gestipt, h. 18.8, diam. 7.9; idem, h. 19.3, diam. 7.9; idem, h. 19.3, diam. 7.9; Glas met vioolspelende jongen, gestipt. 18e eeuw’, h. 18.8, diam. 7.3; Lampetkan. neo-Grieks, aardewerk, 19e eeuw, h. 20.5; bijbehorende kom, diam. 20. 12e eeuw,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1950 | | pagina 580