i 1 I I 8 8 1 3’6 I 3*6 i .1 I STAAT van I VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. vorderingen van de Gemeente op derden ontstaan door het verstrekken Bijlage C (vervolg). irmijn. Bedrag van de Vervaldata der Opmerkingen. Lening, verstrekt aan L 7 5 6 13 8 14 15 16 4 3 2 1 B 2.117,45 77,61 3'6 68,59 i .2 30 November! 30 November Alg. Woningbouwvereniging i Complex II. 3.014,82 1 13.146,9! 7.953,77 227.250,47 5.193,22 idem idem Onder hypothecair verband 241.800 IV A. 2 Idem. 14.351,6 9.411,36 4.940,26 idem idem Onder hypothecair verband 328.825,— IV B. 3 Idem. 4.602,86 2.416,16 idem idem Onder hypothecair verband 164.300,— VI B. Idem. 4 31/2 31.642,7 10.892,39 idem idem Onder hypothecair verband 725.000,— VIII B. Idem. 5 3'/2 7.268,3 4.588,19 2.680,20 idem idem Onder hypothecair verband. 138.600,— VI le ged. 6 7» 99 31/, 7.419,6 4.865,60 I 2.554,07 idem idem Onder hypothecair verband. VI 2e 7 7» 31/2 259,1 121,59 idem idem I. 8 77 12.002.4 3’6 4.131,60 idem idem 275.000,— Onder hypothecair verband. III le ged. 9 7? 7? 7.630,5 175.000,— Onder hypothecair verband. 11. 10 1.866,50 i 2.846.2 53.328.49 68.500,— Onder hypothecair verband. V. 11 77 77 16.926,42 31 December 31 December 21.972.2 520.813,011 5.045,82 525.700,— Bouw woningen. Onder hypothecair verband. 12 77 77 2.349,85 82,24 3’/2 150.4 68,19 2.415,73 30 November; 30 November 13 77 41.810,44 2.823.499,74 'AC 131.091,04 Doel, waarvoor de gelden zijn verstrekt. Oorspronkelijk bedrag der lening. Datum en no. van het raadsbesluit en het goedkeuringsbesluit. Bedrag der annuiieit, rente of het rente bestand deel. aflossings- bestanddeel. Woningbouwvereniging ,,’s-Gravenhage”. Idem. Herbouw 28 woningen aan de Gevers-Deijnootstraat. rente of het rente bestand deel in 1951. (voor zover niet vóór l-7-’51 ontvangen). 9 10 139.017,09 3.930,80 268.895,90 131.510,36 592.867,13. 20.750,35 GELDLENINGEN, VERSTREKT AAN WONINGBOUWVERENIGINGEN VOOR WONINGBOUW. Woningen gereed gekomen vóór of op 31 December 1945. 19 Jan. 1948 (Bijl. 7), G.S. 23 Maart 1948, No. 191. ’’.i - va 8 Mei 1950 (Bijl. 192), G.S. 23 Mei 1950, No. 43. 16 Maart 1931 (Bijl. 185), G.S. i 28 Mei 1931, No. 244. 31 Dec. 1945 (Bijl. 10), G.S. 13 Febr. 1946, No. 278. 3 Oct. 1927 (Bijl. 740), G.S. 30 I Jan. 1928, No. 8/1. Woningstichting „Ons Be lang”. i Woningstichting nium”. Coöp. Woningbouwvereni ging „Tuinstadwijk Daal en Berg”. Woningbouwvereniging ,,’s-Gravenhage”. 2.718,58 31 December 31 December 979,77 I 30 November 30 November; „Patrimo- aflossing of het aflossingsbe- standdeel in 1951. 224.880,64 140.340,77 .438.493,—; 84.045,23 23 Jan. 1928 (Bijl. 39), G.S. 19 I 3’6 Maart 1928, No. 76/1. I 26 Oct. 1925 (Bijl. 845), G.S. 30 I Nov. 1925, No. 164/1 en 22 Aug. 1927 (Bijl. 651), G.S. 17 I Oct. 1927, No. 140. 31 Dec. 1945 (Bijl. 10), G.S. 13 I Febr. 1946, No. 278. Prot. Chr. Woningbouwver- vereniging „De Goede I Woning”. Idem. 3'6 JU1I 17X0, JNV». IVOfl. I 11 Juli 1927 (Bijl. 407), G.S. 6 I 3’6 Dec. 1927, No. 4/1. - - 3% 137,58 7.870,82 4.911,93 van gelden op lang Volgnummer estantbedrag der lening P1 Juli 1951i dergemeente- aflossing of het begroting voor 1951. 170.000,— I 11 Juli T927 (Bijl. 383), G.S. 6 Dec. 1927, No. 4/1. 5.344,19 16 Maart 1931 (Bijl. 185), G.S. I 28 Mei 1931, No. 244. 20 Sept. 1926 (Bijl. 691), G.S. 16 Nov. 1926, No. 72/1. 14 Mei 1928 (Bijl. 362), G.S. 17 Juli 1928, No. 108/1.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 100