I I i 8 8 'f 1 f f f f f f f f f f f STAAT Pê 33.250,- i f, I i 99 z hi 70.856,— I 29.129,— 33.135,— 70,- I edekt (staat In deze staat zijn slechts opgenomen de gegevens ter zake van objecten welke nog niet geheel uit de middelen KAPITAALSUITGAVE s LASTEN. Toelichting. 11 12 13 8 9 7 10 14 15 16 6 5 3 4 2 1 I I 1.006.000,— 3.583.881,89 24.053.100,— 34.723.858,59 24.007.076,70 929.401,15 1.935.401,15 i 30 10 II I 5.647,05 11.450.127,21 100 11.450.127,20 262.454,13 262.454,13 36 33.169,83 4.900,— 20.113,39 10 8.427,66 8.891,79 273,90 5.173,90 99 ,7 79 48 4.000.114,67 4.000.114,67 100.003,— 2.307.946,— 2.207.943 75.008,25 40 '49rji 99 99 99 99 21.024,43 21.024,43 11.444,43 11.444,43 5 371,94 11.816,37 burglaan. 99 99 99 99 108 57.936,— 99 11.213,83 18.279,7- 18.209,74 18.209,74 I 5 10.527.747,46 12.416.765,20 f 3.415.762,01 29.889,88 I 15.802.637,33 168.791,60 19.930,— 341.877,80 510.669,40 I III i aankoop 99 99 99 99 99 112 V! 35.672,36 9.015,59 874,91 99 99 99 5.393,50 4.487,50 99 45.075,75 7.068,— 99 40 5 2.574,— 13.521,12 114 99 49.950,— 99 99 f 1.753.< 27,3! 232.619,84 37.737,50 277.262,01 1.558.745,01 17.891,91 821.709,08 302.886,93 721.437,50 25.624,92 H' 1) Zie Rb 26 Mei 1952, Bijl. 298. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 i Vroegere diensten. Begrotingstekorten 1941/47 193.083,— 98.052,29 133.180,17 70.391,32 106.419,40' 94.524,71 Vermeerdering in het dienstjaar. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 193.083,— 86.838,46 40 40 40 40 40 40 15 10 10 6 40 10 10 10 99 99 99 8.140,68 49.269,13 11.993,50 52.948,50 38.007,75 2.660,— 4.726,— 3.074,— 3.000,— 1.400,— 300,— 99 99 Geïnvesteerd bedrag (boekwaarde) aan het begin van het dienstjaar (per ob ject of per groep). 99 99 99 53.280,— 28.225,— 62.764,— 58.830,— 99 99 99 Geïnvesteerd bedrag (boekwaarde) aan het einde van het dienstjaar (per ob ject of per groep). Rente en andere kosten. 9.422,82 1.409,14 3.606,36 1.731,60 917,31 2.039,83 1.729,75 559,16 1.774,11 1.039,74 15,55 1.466,71 1.601,25 214,50 1.866,67 Totaal der kapitaals- lasten. 99 99 99 99 2.573,86 3.529,61 7.366,71 Omschrijving der kapitaalsuitgaven (per object of per groep). 99 99 99 99 99 99 99 99 Buitengewone afschrijving (kol. 8), per 1-1-’1951. Alexanderplein 15, uitbreiding centr. verw. Laan C. v. Cattenburch 17, telef.installatie B. Materieel: Uitneembare posthuizen Rijwielen 1947/50) Telefoontoestellen v. d. alarmcellen Motorrijtuigen (1950) idem (1951) 14.993,51 72.945,81 45.075,71 99 99 22.305,82 2.971,14 i 6.559,36 Buitengewone afschrijving (kol. 8) per l-7-’51. Kapitaalverstrekking per 1-1-’51 (kol. 7); extra af schrijving per 31-12-’51 (kol. 12). "3 tQ M Cd <8 Oh 35.483,27 13.963,— 1.795,— 14.545,— 49.862,— 7.873,12 72.781,— 29.879,— 2.677,12 3.035,49 1.534,12 3.514,06 5.900,— VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. 289.933,— 76.608,— 110.965,— 17.205,— 54.588,— 5.061,60 29.142,31 32.483,27 12.563,— 1.495,— 3.219,16 6.500,11 3.074,— 3.330,— 28.225.— 32.483,27 12.563,— 1.495,— 49.269,13 6.600,— 57.436,— 4.828,— 47.616,17 12.883,— 1.562,— 2.953,— 31.992,— 478,57 45.129,38 S 3 o 99 1.925,— 750,- 99 99 Oorspronkelijk be- drag der kapitaals uitgaven (aanschaf fingswaarde) aan het einde van het dienstjaar (per ob ject of per groep). Extra afschrijvingen, eerste afschrijvingen, en overgebrachte eerste afschrijvingen van vorige dienst jaren.!) 6.867,83 49.345,92 j K» - In de Gemeenterekening te verdelen over Oud Archief Raadhuis en secretariegebouwen Inrichting tijdelijk dienstgebouw Hanen- hurolaan I 515.286.0( 62.492,8 118.127,- 72.781,- 29.879,- 38.349.4! 2; 11.576,1 58.539.Z 1O6.4I9.K 94.:' 4.4 20 13.521,1! 25,09 235.263,22 9.600,— j 77.433,30 f 8.078.335,37 1.720,26 175.011,25 I 99 99 99 39.229.38 j Openbare veiligheid. Politie: A. Gebouwen: Aankoop grond en aankoop, stichting enz. van gebouwen Alexanderplein 15, aankoopj Alexanderplein 10-19-22, Laan C. v. Cattenburgh 21/3’ Grond Soesterbergstraat e.a. aankoop Laan C. v. Cattenburch 9, aankoop Laan C. v. Cattenb. 25, aankoop, herstel j Alexanderplein 15, uitbreiding centr. verw. van niet afgeschreven kapitaalsuitgaven). van de gewone diensi zij Met afschrijving wordt be gonnen zodra het Stadhuis in gebruik wordt genomen. Buitengewone afschrijving (kol. 8) per l-7-’51. I 3.377.438,88 Brandweer: A. Gebouwen: Aankoop grond en aankoop stichting enz. van gebouwenI Inrichting van gebouwen Uitbreiding, verbouw enz. van gebouwen i B. Materieel: Telefonische alarmering Ladderwagen, kraanwagen enz Automotorspuiten Vrachtauto Motorrijwiel Vermindering (an ders dan door nor male jaarlijkse dekking )in het dienstjaar. 515.286,06 95.742,50 118.127,— 133. 'D.i 70. >l.;- 35 ;- I 1. >5' 8.140,68 50.870,38 12.208,— 54.815,17 I 38.007,75 VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. Afschrijvingen en uitkeringen wegens terugontvangst van aan de bedrijven verstrekte kapitalen (per object of per groep). 13.724.897,99 I 99 8.540,65 j 58.539,23 Algemeen beheer. Stadhuis Alexanderveld, bouwkosten f 8.078.335,37 Gemeentelijke Drukkerij, vernieuwing der installatiesi 9.040.61 10 235.263,2 5 5 4 4 onder c der Verordening op het beheer van het Financierings- en Beleggingsfonds der gemeente ’s-Gravenhage). Bijlage E. 277.050,— 41.796,— 108.012,— Oorspronkelijk be- I drag der kapitaals- j uitgaven (aanschaf- i fingswaarde) bij de I aanvang van het I dienstjaar (per ob ject of per groep). ~6’~ 99 Diversen: N.V. Bank voor Ned. Gemeenten, deel neming in het kapitaal Ontwerpen van een algemeen opbouwplan Drukken propagandaboekje voor ’s-Gravenhage e.oI 30.180.000,— i 4.543.858,59 13.029,- 26.085,44 van de uit de door het Fonds verstrekte gelden gefinancierde kapitaalsuitgaven (artikel 12 juncto 8, vierde lid,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 102